KOLONIKAMPEN

Samlade artiklar om Tomtebodas kolonikamp

2017-06-18 RADIOINSLAG
.

2017-06-17 CORREN Elias Aguirre (S) Lyssnar på kolonisterna
– Det är viktigt med sådana mötesplatser för att skapa sammanhållning i vår stad. Det är som en idrottsförening, man har en gemensam grund att samlas kring. Här är det odlingen, säger Elias Aguirre (S)
.

2017-01-19 CORREN Här planeras 350 nya bostäder
En jämförelse med beslut som tagits, där man kan fundera på likställighetsprincipens giltighet.

2016-02-24 CORREN Bygget vid vallarondellen oroar kolonister
Här var det planer för ett nytt koloniområde med 319 kolonilotter och 49 odlingslotter.
Vart tog de planerna vägen?

2013-08-31 CORREN Åbysäcken kan få nytt koloniområde
Föreningen valde ett område av de förslag som utgivits av kommunen. Preliminär flytt 2017
.

2013-05-23 CORREN Ostlänken krockar med Tomtebodas koloniidyll
Redan 2013 var det klart med löfte om flytt!
Kommunen vill försöka anpassa efter kolonisternas önskemål, säger Lisa Setterdahl, som är kommunens projektledare.
.

2013-04-08 Samhällsbyggnadsnämden Planprövning
Här pratar kommunens utredare om en ”Omlokalisering” och att även innefatta fotbollsplaner.