Gynnar vissa och inte andra

Samhällsbyggnadsnämnden tillämpar kommunallagens likställighetsprincip godtyckligt och behandlar kommuninvånarna olika, tycker Kenneth Leander.

CORREN/TOMTEBODA 18 JULI 2020 
Corren har haft några artiklar om Tomteboda koloniförening som vräks från sin mark av samhällsbyggnadsnämnden där ordförande Muharrem Demirok förlitar sig på en kommunjurists bedömning, att kolonisterna inte kan erbjudas ersättningsmark med påstående om att det inte skulle vara förenligt med kommunallagens likställighetsprincip. 

I Corren 27 juni 2020 framgår att Samhällsbyggnadsnämnden 2013 tagit ett gynnande beslut för Tomteboda koloniförening att hitta ett nytt koloniområde som skulle kunna anläggas och att det var mycket angeläget att hitta en lösning för omlokalisering av Tomteboda koloniområde.

På Ekholmsvägen i Ekholmen finns ett parallellfall till Tomteboda där samhällsbyggnadsnämnden erbjuder ersättningsmark till Riksbyggens bostadsinnehavare med 115 reserverade parkeringsplatser, då Riksbyggen skall bygga 280 bostäder på sina nuvarande parkeringsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden bryter mot likställighetsprincipen då Riksbyggen för sina borttagna parkeringsplatser reserveras ersättningsplatser i det två våning höga parkeringshus som skall uppföras på kommunens mark. 

Platsen för parkeringshuset gränsar till bostadsrättsföreningen L 21:s mark med 456 lägenheter. Medlemmar i Brf L 21 kräver att Muharrem Demirok stoppar den planerade byggnationen av parkeringshuset då det bryter mot likställighetsprincipen och gynnar boende i Riksbyggens hus framför andra kommuninvånare.

Kenneth Leander, Ombud för medlemmar Brf L 21 Ekholmen
https://corren.se/artikel/gynnar-vissa-och-inte-andra/1jdpmg8j