Lördag 27 maj började arbetslördagarna!

Se information i pärmen i infohuset


När är det Eldningsförbud?

Det är upp till var och en, som tänker grilla, att se till att man följer Länsstyrelsens regler om vad man får göra och hur. När det är eldningsförbud och inte.

Inget som koloniföreningen en styr över… Tänker du grilla…kolla först vad som gäller.

Länsstyrelsen

Ostlänken förväntas avslöja nya detaljer om Linköping

Se länk:  Om hur det kan komma att påverka en eventuell försening av Ostlänken.


Inbrott…

Styrelsen vill uppmana alla om att vara uppmärksamma på personer som inte hör till  området. Fråga gärna om något ärende till kolonin finns eller behöver hjälp med något.

Om du drabbas av inbrott, ska du alltid polisanmäla. Är fler drabbade ska alla göra en egen separat polisanmälan.

Polisanmäl på tel. 114 14 eller via polisens webbplats: https://polisen.se/ utsattforbrott/polisanmalan

/Styrelsen.


Ny länk i menyn till vänster. Info om hur du kan se och följa, vad politikerna säger i KF.