Ostlänken Nyheter

Nu bjuder trafikverket in allmänheten till samråd för att lämna sina synpunkter till oss om Ostlänkens lokaliseringsutredning genom Linköping. Det handlar om att vi har i uppdrag att utreda alla tekniskt möjliga lösningar för lokaliseringen av en ny järnväg inom Linköpings kommun, och du kan vara med och påverka genom att berätta för oss vad du tycker. Den 5 oktober 2021 kunde vi presentera vad vi har kommit fram till så här långt: vi har valt bort tre korridorer och har därmed sju korridorer kvar att utreda. Du kan följa lokaliseringsutredningen via en interaktiv karta på vår hemsida. I kartverktyget kan du även lämna dina synpunkter.

Våra digitala samråd har nått många personer från olika målgrupper, vilket vi ser som mycket positivt. Vi fortsätter den digitala utvecklingen, men hoppas också på att kunna möta allmänheten på ett fysiskt samråd vintern/våren 2022 när lokaliseringsutredningen är klar.

All information om samråd kommer att finnas på trafikverkets hemsida – håll utkik där!

______________________________________

Säsong för inbrott…

Nu är det mörkt och tjuven passar på.

Några stugor har redan fått påhälsning.

Styrelsen vill uppmana dig/er om att vara uppmärksam på personer som inte hör till vårt område.

Om du drabbas ska du alltid polisanmäla inbrottet. Är fler drabbade ska alla göra egen polisanmälan.

Polisanmäl på tel. 114 14 eller via polisens webbplats: https://polisen.se/ utsattforbrott/polisanmalan

 

Styrelsen.

__________________________________________________

Vattenavstängning

Vattnet kommer stängas av fredagen 15 okt.

Styrelsen tackar alla kolonister för denna säsong.

____________________________________________

Årsmöte 2021 

8 sep genomfördes årsmöte i fontänen.
36 lotter var representerade.
2 motioner diskuterades och godkändes. Arbetsplikt och Köp i spekulationssyfte.
Alla fick en uppmaning att inkomma med motioner till nästa årsmöte.
Det beslutades att sittande styrelse kvarstannar till nästa ordinarie årsmöte, som vi hoppas kunna genomföra på vanligt sätt 2022.

Efter mötet bjöd föreningen på kaffe…

____________________________________________

 

Ny länk i menyn till vänster. Info om hur du kan se och följa, vad politikerna säger i KF.


TOALETTERNA

2021-03-07
ALLA har ansvar att förhindra smitta av covid-19

Eftersom vi inte har möjlighet att hålla en god hygien med att toaletterna saneras och rengörs med större noggrannhet och framför allt på ett säkrare sätt än vad som kanske sker vanligtvis, har styrelsen med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att toaletterna kommer att hållas stängda tills ny rekommendation erhålls.


——————————————————————————————————-

 

Här nedan kan du hitta oss och även söka själv på kartan, även zooma.