Flera stora vägprojekt i Linköping försenas

Såhär sa man 19 oktober…2023

Staby trafikplats ska byggas ut, med anslutningar norrut mot Ekängen. Men projektet skjuts nu upp i flera år.
Ullevileden mellan Tornby och Mörtlösa ska byggas med start i vinter och stå klar sommar/höst 2026.

Staby trafikplats ska byggas ut, med anslutningar norrut mot Ekängen. Men projektet skjuts nu upp i flera år.

Foto: Arkivbild

Utbyggnaden av Staby trafikplats skjuts upp i flera år och blir dyrare än väntat. Ett par andra stora projekt i Linköping försenas också.

Linköping 19 oktober 2023 04:59

2

29

Utbyggnaden av Staby trafikplats ska göra det möjligt att svänga av E4 norrut mot Gärstadverket och Ekängen, oavsett om man kommer från Mjölbyhållet eller Norrköpingshållet.

Projektet har nu skjutits upp. I stället för att starta 2025 ser det ut att bli 2027 eller 2028 – och kommunens beräknade kostnad har stigit från 65 till 90 miljoner kronor.

– Det är Trafikverket som bekostar och genomför utredningarna och kommunen som betalar bygget. Trafikverket är inte färdigt med sin del, projektet har visat sig mer komplicerat än vad man först trodde, kommenterar Ulf Johansson Lorin, verksamhetsstrateg på stadsmiljökontoret.

En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är att flera partier nu är motståndare till ett planerat industriområde vid Distorp, intill Gärstad, eftersom det handlar om åkermark. Om det inte blir något industriområde faller ett tungt skäl att bygga ut trafikplatsen. De andra skälen är att få en bättre väg till och från ett växande Ekängen, samt att få bort Gärstadverkets tunga trafik från staden.

Även Ullevileden mellan Tornby och Mörtlösa har försenats. Detta på grund av att tillståndet från mark- och miljödomstolen, som krävs för att få bygga en bro över Stångån, dröjde till i våras. Nu pågår upphandling av den första etappen av två – från Tornby till Gumpekullavägen.

Byggstart kan det bli runt nyår och hela leden väntas bli klar sommaren/hösten 2026. Kostnaden beror på hur det går i upphandlingarna – den senaste prognosen ligger på 420 miljoner kronor.

undefined

Ullevileden mellan Tornby och Mörtlösa ska byggas med start i vinter och stå klar sommar/höst 2026.

Foto: Linköpings kommun

Torvingeleden är en annan trafikled som diskuterats i många år. Leden är tänkt att gå mellan Mörtlösarondellen och riksväg 35.

I samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan för de närmaste tio åren finns en början på leden med, från Mörtlösarondellen till Köpetorpsgatan.

– Det finns inga beslut på att leden ska byggas. Men vi behöver utreda var en sådan led ska korsa södra stambanan och Ostlänken så att den kan komma med i järnvägsplanen, säger Ulf Johansson Lorin.

Någon fortsättning till riksväg 35 kommer det enligt kommunens prognos inte att bli under den närmaste tioårsperioden. 

Den största utgiftsposten kommande år handlar om investeringar som följer med Ostlänken. Här räknar kommunen med att i runda slängar lägga ut en miljard kronor fram till 2033. Då ingår ändå inte kostnaden för en stationsbyggnad.

En hel del investeringar lär dessutom behövas efter 2033. Om Trafikverkets tidsplan håller ska Ostlänken vara klar 2035.

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Åke Alvin