Årsmöte 2015

2015-03-09
Tomteboda Koloniförening höll årsmöte i Tannefors servicehus.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar fördelades.
Verksamhetsberättelse och dagordning fanns tillgängliga för alla närvarande
Föreningen bjöd på kaffe efter mötets slut.

arsmotesprotokoll-2015-1