Cocozza kräver svar om kolonierna: ”Agera seriöst”

Michael Cocozza (L) kräver besked om framtiden för kolonisterna i Tomteboda. Muharrem Demirok (C) säger att en lösning kan vara på gång.

LINKÖPING 21 AUGUSTI 2020

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni att säga upp odlarna i Tomteboda, strax öster om Tannefors. Kolonisterna har fått till årsskiftet på sig att lämna området.

Beslutet har väckt protester från många håll. Framförallt gäller kritiken att de cirka 70 kolonisterna inte erbjuds ett nytt område att flytta till – något som de anser sig ha blivit lovade. Nämndens ordförande Muharrem Demirok har hänvisat till kommunens jurister och menat att ett ersättningsområde skulle innebära ett otillbörligt gynnande.

Michael Cocozza håller inte med och i en interpellation i kommunfullmäktige ställer han en rad frågor till Demirok. Han vill bland annat veta varför ingen förhandling fördes med koloniföreningen före uppsägningen och varför de inte erbjöds det markområde i Ryd som tidigare planerats som koloniområde.

– Det är angeläget att det här tas upp. Kommunen ska vara ett vi, inte ett vi och de. Många människor har en syn på kommunen som något att vara rädd för, något med mycket makt. Det här är en åtgärd som befäster och förstärker en sådan bild, säger Cocozza.

– Kommunen bör agera som en seriös hyresvärd och markägare. Det är god sed att om man har möjlighet att erbjuda en annan lokal – eller i det här fallet mark – då gör man det, för att ta hand om det avtal och den kund man har, fortsätter han.

Michael Cocozza påpekar att kommunen har gott om mark på flera ställen och att föreningen är beredd att göra mycket arbete själv.

– Det kommunen behöver göra är att sätta ett stängsel runt och bygga en toalett med vatten och avlopp. Säg att det kostar 400 000 kronor. Med en arrendeavgift på 20 000 om året är det avbetalat på 20 år, säger han.

Cocozza kommer inte att få svar på sina frågor på nästa fullmäktigemöte – som hålls på tisdag – utan först i september. Det beror, enligt Muharrem Demirok, på att kön av motioner och interpellationer som ska besvaras växte sig lång under coronavåren. Men till redaktionen säger han så här:

– Vi har naturligtvis räknat på detta och det är inte så enkelt som Cocozza säger. Man behöver dra vägar och annat och arrendeavgifterna för att täcka det skulle bli för höga.

Demirok säger att det i stället arbetas på ett annat spår.

– Vi hoppas kunna hitta en lösning tillsammans med Linköpings övriga koloniföreningar. Där finns det 1 200 kolonilotter och det borde inte vara omöjligt att få plats med 70 till.

https://corren.se/artikel/cocozza-kraver-svar-om-kolonierna-agera-seriost/elw7898r

Åke Alvin