OSTLÄNKEN Linköping C

Här ska Ostlänken gå genom Linköping

Inom den lila markeringen kommer Ostlänken att dras genom Linköping. Stationen ska ligga mellan Tornet och Stångån.
Andreas Hult på Trafikverket räknar med att gå ut på samråd i höst. Då får vi veta vilken spårlinje som Trafikverket förordar genom Linköping.
Det gamla slakthusområdet anses vara kulturhistoriskt värdefullt och kommer att få vara kvar.

Inom den lila markeringen kommer Ostlänken att dras genom Linköping. Stationen ska ligga mellan Tornet och Stångån.

Foto: Lasse Hejdenberg/Linköpings kommun

Tågen kommer att gå på flera broar över Stångån och svepa förbi alldeles söder om Tornet. En illustration som kommunen tagit fram visar hur Ostlänken kommer att dras genom Linköping.

Linköping 10 januari 2024

Trafikverket ska i höst ha kommit så långt i sina utredningar att man kan föreslå en spårlinje genom Linköping. 

Än återstår flera stora frågor att lösa – bland annat hur den nya järnvägen ska passera Torvinge.

Men i centrala Linköping vid den nya stationen börjar bilden klarna alltmer. Korridoren som officiellt utreds är visserligen fortfarande bred och omfattar bland annat Tornet och det gamla slakthusområdet. Men med all sannolikhet kommer Ostlänken att dras inom den lila markeringen på bilden här ovan. Spårområdet kommer sedan i praktiken att bli ännu smalare, mindre än hälften av markeringen.

Att spåren hamnar just här beror bland annat på att Trafikverket vill undvika att riva Tornet, den 19 våningar höga byggnaden som stod klar 2009. Därmed räddas även det gamla slakthusområdet, något som gläder kommunens projektledare Fredrik Sandberg.

– Det är ett jättevackert kvarter. Det kommer att vara en pärla i den framtida stadsutvecklingen, säger han.

undefined

Det gamla slakthusområdet anses vara kulturhistoriskt värdefullt och kommer att få vara kvar.

Foto: Åke Alvin

Stationen ska ligga mellan Tornet och Stångån. Här är knäckfrågan om den ska byggas i markplan eller i upphöjt läge. Trafikverket kommer med all säkerhet att föreslå en markförlagd station som grundutförande – och om kommunen i stället vill ha en upphöjd station blir det kommunen som får stå för merkostnaden. 

Ett upphöjt läge har fördelen att man kan passera under – och även få plats med en busstation under spåren. Nackdelen är att stationen blir betydligt dyrare. 

I Norrköping slog politikerna tidigt fast att stationen ska byggas upphöjd. Norrköpings kommun kommer därför att få betala 2,7 miljarder kronor av de cirka 3,6 miljarder som stationen väntas kosta.

I Linköping har politikerna valt att vänta med att ta ställning. Nu inväntar man att Trafikverket ska lägga fram förslag på de båda alternativen.

– Det är för tidigt att diskutera hur mycket medfinansiering som är aktuell och vad Linköpings kommun är beredd att bekosta, säger kommunalrådet Niklas Borg (M).

– Vi kommer att göra en sammanvägning på tjänstemannanivå och lämna till politiken. Sedan kan de ta ett beslut under första kvartalet 2025. Under 2025 är tanken att Trafikverket och kommunen ska komma överens om spårlinje och principer för finansiering, säger Fredrik Sandberg.
 

undefined

Fredrik Sandberg, Linköpings kommuns projektledare för Ostlänken, räknar med att kommunen och Trafikverket under 2025 kommer överens om spårlinje och finansieringsprinciper.

Foto: Linköpings kommun

Förutom Tornet finns det två andra områden som Trafikverket vill undvika i centrala Linköping: reningsverket och Nykvarns slussar. Därför gäller det att dra bron över Stångån mellan de båda. 

Eller rättare sagt broarna – för det blir inte bara en. 

– Vi kommer att bygga ett antal broar, hur många kan jag inte säga än. Det beror på att kommunen vill ha ljusinsläpp och inte en enda stor betongkaka, förklarar Trafikverkets projektledare Andreas Hult.

Tidigare var det tänkt att broarna och stationen skulle ha åtta spår. Två av dem var reserverade för tåg som skulle passera Linköping utan att stanna. De två spåren har strukits, så nu är det sex spår som gäller.

undefined

Andreas Hult på Trafikverket räknar med att gå ut på samråd i höst. Då får vi veta vilken spårlinje som Trafikverket förordar genom Linköping.

Foto: Privat

När Ostlänken passerat Tornet hamnar den närmare Industrigatan än dagens spår, eftersom det inte går att svänga för brant. Det innebär att en del byggnader på Steninge kommer att behöva rivas.

– Att det blir intrång i området är oundvikligt. Hur mycket det blir är för tidigt att säga, kommenterar Fredrik Sandberg.

Enligt de ursprungliga planerna skulle den nya järnvägen byggas vidare åt sydväst och knytas ihop med den gamla stambanan först i höjd med Sjögestad. Efter att regeringen lagt fram sparkrav är Trafikverkets plan att låta de båda järnvägarna gå samman redan inne i Linköping, före Bergsvägen.

Detta är inte populärt hos planerarna i Linköping.

– Från kommunens sida vill vi att man ska bygga så långt som möjligt, gärna hela vägen till Sjögestad. Detta för att inte få två stora byggprojekt inne i Linköping. Från vårt perspektiv är det bara en tidsfråga innan man vill fortsätta bygga järnväg åt sydväst, säger Fredrik Sandberg.

Regeringen skrotade för drygt ett år sedan planerna på att bygga nya stambanor från Linköping via Jönköping till Malmö och Göteborg. Men Fredrik Sandberg tror att de förr eller senare kommer att byggas.

– Där ligger den stora vinningen för Linköping. Vi skulle få en koppling till Jönköping och Göteborg. Det skulle skapa helt nya möjligheter. Helt plötsligt skulle vi ligga mitt mellan Stockholm och Göteborg, säger han.

undefined

Inom den lila markeringen kommer Ostlänken att dras genom Linköping. Stationen ska ligga mellan Tornet och Stångån.

Foto: Lasse Hejdenberg/Linköpings kommun

Fakta Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. 25 procent av Ostlänken byggs på bro eller i tunnel.
Restiden mellan Linköping och Stockholm beräknas bli drygt en halvtimme kortare än med dagens tåg. Samtidigt frigörs plats på den gamla stambanan för bland annat godståg.

Hastighet: 250 km/h.

Tidsplan: Byggnation 2024–2034, öppning för trafik 2035.

Beräknad kostnad: 91,4 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

NULÄGE ang stångådalsbanan

Nuläge 23-11-04

Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping

När Trafikverket tog ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping var utgångspunkten att Stångådals- och Tjustbanan ska få en likvärdig funktion som idag. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge, strax nordväst om dagens station i området mellan Stångån och Bergsvägen. Trafikverkets inriktning är att Stångådals- och Tjustbanan inte ansluter till den nya stationen i Steninge utan istället får ett nytt plattformsläge i norra Tannefors.

Banan kommer sen ”gå på” gamla stambanan till Norrköping.

DU, kan skicka in synpunkter Via e-post Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Nästa steg i planeringen

Valet av korridor visar det område där de ska bygga Ostlänken. Nästa steg i planeringen är att de tar fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. 

Ett första samråd om spårlinjen är planerat till våren 2024. 

Ingen direktanslutning till resecentrum i Linköping

Ny station för Tjustbanan likvärdig enligt Trafikverket
Den långa röda rektangeln markerar var Tjustbanans nya slutstation skulle ligga. Den röda punkten visar läget för dagens stopp i Tannefors. Den bruna rektangeln i övre delen av bilden visar det ungefärliga läget för den nya centralstationen.
Tjustbanan Tannefors

Den långa röda rektangeln markerar var Tjustbanans nya slutstation skulle ligga. Den röda punkten visar läget för dagens stopp i Tannefors. Den bruna rektangeln i övre delen av bilden visar det ungefärliga läget för den nya centralstationen.

Tjustbanan kommer inte längre att stanna på resecentrum i Linköping. Arkivbild.

”När vi åker tåg hit till vårt sommarhus vill vi ofta göra ett stopp i Linköping. Jag undrar om de har gjort en ordentlig undersökning om vem som gynnas och vem som missgynnas av det här. Vi vill gärna fortsätta åka tåg då det är mycket smidigare än buss.”, säger Pernilla Leviner.

Foto: Cajsa Joelsson

Tjustbanan kommer inte få någon direktanslutning till den nya centralstationen i Linköping när Ostlänken byggs. ”Det är förskräckligt”, säger Åtvidabergsbon Bengt Kindstrand.

Åtvidaberg 30 juni 2023 05:00

Tjustbanans direktanslutning från Åtvidaberg till Linköpings nya centralstation kan försvinna. Det presenterade Trafikverket i sitt regeringsuppdrag om Ostlänken på måndagen. 

Slutstationen för de som åker från Åtvidaberg och Västervik kommer istället befinna sig några kilometer bort från centralstationen i det som kommer kallas ”Nya Tannefors”. 

undefined

”Det är väldigt tråkigt att höra att tåget inte kommer stanna i Linköpings resecentrum. Det blir mycket krångligare då”, säger Alicia Kardell som ofta brukar pendla mellan Åtvidaberg och Linköping.

Foto: Cajsa Joelsson

Kalmar regions styrelseordförande Angelica Katsanidou (S) är inte förvånad över beslutet.

– Ja det kom inte som en överraskning tyvärr, jag är inte jätteförvånad. Vi har förstått att det har lutat åt det här hållet, säger Angelica Katsanidou. 

Angelica Katsanidou menar att det kommer minska trafiken kraftigt till Kalmar län.

– Vi ser i statistiken att de allra flesta som reser från länet ska vidare, att man inte stannar i Linköping. Ju fler byten man har, desto svårare blir beslutet att åka med tåget.

undefined

”När vi åker tåg hit till vårt sommarhus vill vi ofta göra ett stopp i Linköping. Jag undrar om de har gjort en ordentlig undersökning om vem som gynnas och vem som missgynnas av det här. Vi vill gärna fortsätta åka tåg då det är mycket smidigare än buss.”, säger Pernilla Leviner.

Foto: Cajsa Joelsson

Pernilla Leviner och dottern Anna Hägglund Leviner har sommarhus i Åtvidaberg och brukar ofta göra ett stopp i Linköping för att ta sig dit. De båda är kritiska mot beslutet. 

– Jag undrar om de har gjort en ordentlig undersökning om vem som gynnas och vem som missgynnas av det här, säger Pernilla Leviner. 

undefined

“Jag förstår inte varför de haft tanken att göra det här överhuvudtaget. Vad tjänar man i tid? Och hur mycket pengar har det kostat att utreda det här, och det är ännu inte färdigt. Jag tycker det är förskräckligt. Det finns andra saker att lägga pengar på”, säger Bengt Kindstrand.

Foto: Cajsa Joelsson

Åtvidabergsbon Bengt Kindstrand anser att beslutet är förskräckligt. 

– Jag tycker det är skit, det finns andra saker att lägga pengar på, säger Bengt Kindstrand.

undefined

Tjustbanan kommer inte längre att stanna på resecentrum i Linköping. Arkivbild.

Foto: Marie Kerrolf

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Cajsa JoelssonHilda BomanKarin HertzAndreas Johansson

Stora frågetecknet efter tågbeskedet: ”Vi är oroade”

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, meddelar att kommunen kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten. Målet är att hitta en lösning för Ostlänkens väg ut ur Linköping.
Trots Trafikverkets besparingsåtgärder ska den nya stationen i Linköping fortsatt byggas vid Steninge. Däremot ska antalet spår bli sex stycken istället för åtta.
Ostlänken kan försenas ännu mer. Det oroar kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) som här syns tillsammans med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, meddelar att kommunen kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten. Målet är att hitta en lösning för Ostlänkens väg ut ur Linköping.

Foto: Dennis Petersson

Trafikverkets åtgärder för att göra Ostlänken billigare kan försena projektet ännu mer. ”Det är vi inte nöjda med”, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Linköping 28 juni 2023 16:03

I december förra året avbröt regeringen planeringen av nya stambanor i Sverige och gav samtidigt ett tydligt direktiv till Trafikverket. Myndigheten fick i uppdrag att minska byggnationskostnaderna för Ostlänken mellan Linköping och Järna. Under måndagen presenterade Trafikverket sina förslag, som bland annat innebär att sträckan ut ur Linköping, mot Sjögestad och Vikingstad, avbryts helt samtidigt som åtta järnvägsspår genom Linköping reduceras till sex.

– Vi är positiva till att Steninge fortfarande är huvudstationen och vi är inte speciellt förvånade över förslaget att minska antalet spår. Det ligger i linje med det uppdrag som regeringen har gett där fokus ligger på det regionala resandet istället för en sammanlänkad höghastighetsbana som de tidigare har sagt, säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Kristina Edlund.

undefined

Trots Trafikverkets besparingsåtgärder ska den nya stationen i Linköping fortsatt byggas vid Steninge. Däremot ska antalet spår bli sex stycken istället för åtta.

Foto: Victor Bomgren

Vad blir egentligen konsekvensen av färre spår?

– Tanken var att det skulle finnas ett antal tåg som skulle gå mellan Malmö och Stockholm med väldigt få stopp. Min bedömning är att det är dem man plockar bort nu. Nu planerar man istället för fler stopp längs sträckan för att förbättra regional arbetsmarknadspendling.

Trafikverkets bedömning är alla åtgärder, som syftar till att minska byggnationskostnaderna, riskerar att försena projektet i ytterligare två år.

– Det är vi oroade över givetvis. Det finns redan i dag väldigt stora behov av att få till en bättre järnväg och vi har många Linköpingsbor som dagligen är frustrerade över problem med spåren, säger Kristina Edlund och fortsätter:

– Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv står vi ju också och väntar på att få bygga den stad som vi så länge har pratat om.

undefined

Ostlänken kan försenas ännu mer. Det oroar kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) som här syns tillsammans med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Foto: Dennis Petersson

En stor fråga som nu hänger i luften, efter Trafikverkets senaste besked, är hur Ostlänken ska ta sig ut ur Linköping. Den nya järnvägen måste kopplas samman med de spår som redan i dag finns söderut mot Malmslätt, Vikingstad och Mjölby.

– Vi ser gärna att den kopplingen sker utanför staden och att järnvägen kommer ut ur Linköping i samband med att vi bygger den nya stationen. Annars är risken att vi under många år har stora byggnationer runt infrastrukturen i centrala Linköping vilket påverkar trafiken och kollektivtrafiken. Vi kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten för att ta fram den lösningen, säger Kristina Edlund.

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Dennis Petersson

Så vill Trafikverket spara på Ostlänken – färre spår

Trafikverket föreslår att det byggs en ny järnvägsstatiojn i Steninge, men den får färre spår än vad som tidigare utlovats.

Trafikverket föreslår att det byggs en ny järnvägsstatiojn i Steninge, men den får färre spår än vad som tidigare utlovats.

Foto: Victor Bomgren

Trafikverket föreslår i en ny rapport en rad åtgärder som ska göra det billigare att bygga Ostlänken. Bland annat föreslås att arbetet med järnvägsplanen mellan Linköping och Sjögestad avbryts och att stationen i Steninge får färre spår.

Linköping 26 juni 2023 10:49

I december förra året beslutade regeringen att avbryta planeringen av nya stambanor. Beskedet var dock att Ostlänken skulle byggas som planerat. Samtidigt fick Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder som minskar kostnaden för att anlägga den nya järnvägen mellan Linköping och Järna. 

Trafikverket föreslår att arbetet med järnvägsplanen mellan Linköping och Sjögestad ska avbrytas. Den aktuella sträckan skulle ha kostat cirka 2,5 miljarder kronor att anlägga. 

Samtidigt föreslår Trafikverket att det planerade stationsläget för den nya järnvägsstationen behålls. Det innebär alltså att en ny station kommer att byggas i Steninge – men då med en så kallad integrerad stationslösning och inte en separerad station. Den lösning som föreslås innebär färre spår än en separerad station.   

– Det tidigare systemet var helt separerat och hade mycket höga krav på punktlighet. Vi ville ha ett system som bara kunde ha de snabba tågen och separera dem från övrig trafik. Nu har vi fått ett uppdrag från regeringen som innebär att banorna ska vara mer regionalt anpassade, säger Ann Sofie Atterbrand, verksamhetsstyrningschef med ansvar för nya stambanor på Trafikverket. 

I det tidigare förslaget fanns åtta järnvägsspår genom Linköping. Det nya förslaget innebär att det blir sex banor. 

– Det gör det lite tightare för resenärerna i positiv mening. Stationsområdet blir lite mindre så det blir lättare att ta sig mellan spåren. Vi ser fortfarande att vi kommer att snabba tåg på Ostlänken, men det möjliggör att till exempel snabba regionaltåg också kan nyttja banorna. Det påverkar kapaciteten väldigt mycket, säger Atterbrand. 

Trafikverket skriver: ”Med mer integrerade stationslösningar i Norrköping och Linköping blir det möjligt för andra tågupplägg att nyttja den nya banan. Det innebär exempelvis att det blir möjligt för regionaltåg från Katrineholm att växla spår i Norrköping och komma snabbare till Linköping. Godstrafiken kommer även fortsättningsvis att nyttja befintliga stambanor.” En integrerad station i Steninge förväntas spara mellan 1 och 2 miljarder kronor. 

– Tidigare hade vi högre punktlighetskrav för Ostlänken än vad vi hade för andra delar av systemet. 95 procent är fortfarande en hög tillgänglighet. Vi anser att det blir en lika bra lösning, säger Attebrand. 

Att behålla den befintliga järnvägsstationen i Linköping anses visserligen spara upp till 4,5 miljarder kronor. Men en sådan lösning anser inte Trafikverket vara realistisk. Anledningen är att en sådan lösning helt saknar acceptans av kommunen. Att behålla stationen skulle kräva ”stora omtag process- och tidsmässigt”. Dessutom skulle trafikstörningarna bli stora under byggtiden. 

Linköpings kommun har i kontakter med Trafikverket framhållit att det är viktigt för staden att hela järnvägsanläggningen färdigställs i en sammanhållen tidsperiod – detta för att ”möjliggöra stadsutveckling och inte minst stadsläkning efter att järnvägen färdigställts”. 

Trafikverket vill nu inleda en dialog med Linköpings kommun om hur det i framtiden ska vara möjligt att anlägga fler spår västerut från Linköping – utan att det begränsar stadsutvecklingen. Utformningen av den nya stationen, anslutande spårlinjer och sidosystem samt den lämpligaste anslutningspunkten mot Södra stambanan ska utredas. 

Trafikverket bedömer att Ostlänken – med de föreslagna kostnadsbesparande förslagen – totalt kommer att kosta 91,4 miljarder kronor att bygga – vilket är ungefär samma prislapp som tidigare. 

”Trafikverket har bedrivit, och kommer fortsätta att bedriva, ett aktivt arbete med att identifiera kostnadsreducerande åtgärder. Dessa tillsammans med uppdaterade kostnadssäkringar och justering av bland annat Linköpings station i form av färre spår, har inneburit minskade kostnader”, skriver myndigheten. 

En ny värdering av omvärldsfaktorer, som marknadsläget och en fördjupad kunskap om de geotekniska förutsättningarna för tunneln ut ur Norrköping, har samtidigt inneburit ökade kostnader.

Trafikverkets föreslagna åtgärder för att minska kostnaderna kommer att leda till att hela projektet försenas med mellan ett och två år. ”Ett fördjupat arbete kring hur detta påverkar det totala genomförandet, och hur trafikstarten påverkas, kommer att göras under hösten 2023”, skriver Trafikverket. 

Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. 25 procent av Ostlänken byggs på bro eller i tunnel.

Restiden mellan Linköping och Stockholm beräknas bli drygt en halvtimme kortare än med dagens tåg. Samtidigt frigörs plats på den gamla stambanan för bland annat godståg.

Beräknad kostnad: 91,4 miljarder kronor.

Trafikverket har utrett åtgärder för att sänka kostnaden.

Så jobbar vi med nyheter

 Fredrik Quist Corren.se

Beslutet: Här ska Ostlänken byggas genom Linköping

  • 20 maj, 2022
  • Charlotta Elliot

Så kom det efterlängtade beskedet – Trafikverket har fattat det formella beslutet om Ostlänkens dragning genom Linköping. Det blir in via Steningekorridoren, ut norr om Malmslätt söder om E4:an med anslutning till Södra stambanan vid Vikingstad/Sjögestad.

Läs mer

Valet av korridor är en viktig milstolpe som öppnar upp för Linköpings fortsatta tillväxt och expansion. Både TrafikverketLinköpings kommun och länsstyrelsen i Östergötland är nöjda med överenskommelsen. Det är vi på Östsvenska Handelskammaren och ESIC också!

Nästa steg i processen är att ta fram en detaljerad beskrivning av exakt var järnvägen ska gå. Placeringen för stationen blir i området mellan Stångån och Bergsvägen, tänk dig i förlängningen av Sankt Larsgatan. Det kommer att bli en gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan. Precis var den ska placeras får vi återkomma till efter detaljplaneringen, säger Alexander Santos, programchef Ostlänken.

Charlotta Elliot, projektledare ESIC

Ny station i Tannefors för Tjustbanan likvärdig enligt Trafikverket

Den långa röda rektangeln markerar var Tjustbanans nya slutstation skulle ligga. Den röda punkten visar läget för dagens stopp i Tannefors. Den bruna rektangeln i övre delen av bilden visar det ungefärliga läget för den nya centralstationen.
Tjustbanan Tannefors

Den långa röda rektangeln markerar var Tjustbanans nya slutstation skulle ligga. Den röda punkten visar läget för dagens stopp i Tannefors. Den bruna rektangeln i övre delen av bilden visar det ungefärliga läget för den nya centralstationen.

Foto: Trafikverket

Trafikverket anser inte att en flytt av Tjustbanans slutstation i Linköping skulle innebära någon dödsstöt för Tjustbanan.

Västervik 15 februari 2023 09:19

– Vi tycker att läget i Tannefors är likvärdigt med dagens placering, säger Fredrik Brokvist, långsiktig planerare på Trafikverket.

I går berättade vi om den kraftiga kritiken från Västerviks lokala politiker mot förslaget att lägga stationen för Tjustbanan och Stångådalsbanan i ett läge två kilometer från den nya centralstationen i Linköping. ”En dödsstöt”, sade till exempel Dan Nilsson (S).

I förslaget från Trafikverket som presenterades för politiker från Kalmar län vid ett möte i förra veckan placeras Linköpings nya centralstation i ett läge mellan den nuvarande stationen och Tornby. Det exakta läget återstår att fastställa.

Passagerarna på Tjust- och Stångådalsbanan skulle få kliva av och på i Tannefors. Strax norr om Saab. Närmare centrum än dagens stopp vid Tannefors, men fortfarande runt två kilometer från centralstationen.

– När vi har gått igenom de resandeundersökningar som finns så ska de flesta resande på Tjustbanan vidare till en destination i Linköping som Universitetssjukhuset, universitetet eller någon av de stora arbetsplatserna. Med bussanslutning i Tannefors blir det inte sämre än med dagens läge, säger Fredrik Brokvist.

Förslaget har inte fallit i god jord hos Kalmar läns politiker som tycker sig se att Tjust- och Stångådalsbanan klipps av från det nationella järnvägsnätet. Brokvist pekar på att med den nya placeringen i Tannefors finns möjligheten att bygga en anslutning så att Tjust- och Stångådalsbanan enkelt kan ansluta till stambanan norrut. Då skulle möjligheten finnas att driva trafik norrut mot Norrköping eller Stockholm. 

Vad skulle vara den bästa lösningen för de resenärer som i dag tar tåget till Linköping för att sedan ta tåg vidare. Handlar det om buss mellan stationerna i Linköping eller ett tåg vidare norrut?

– Det måste vara en fråga för trafikhuvudmännen. Det är ju en fråga om kostnader och hur många resenärer det rör sig om, svarar Fredrik Brokvist.

Förändringarna är ett led i det stora Ostlänkenprojektet. Målet är att öka kapaciteten, och korta restiderna, på sträckan Linköping- Stockholm. Målet är att det projektet ska stå klart 2035. Med andra ord ligger förändringarna ett antal år framåt i tiden.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en järnvägsplan. I det arbetet betonar Fredrik Brokvist att det kommer att bli möjligt för alla berörda att komma in med synpunkter på Trafikverkets förslag.

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Ulrik Alvarsson

Västervikspolitiker begär ett tågmöte med minister

Oppositionsrådet Malin Sjölander (M) och regionrådet Angelica Katsanidou (S) skriver ett skarpt ifrågasättande brev till infrastrukturminister Andreas Carlsson, och ber om ett möte för att diskutera det stationsläge i Linköping som för närvarande är det troliga valet, i samband med att Ostlänken byggs.
Tjustbanan, riksväg 35, väg 35
Andreas Carlson (KD) är minister för bostads- och infrastrukturfrågor i den nya regeringen.

Oppositionsrådet Malin Sjölander (M) och regionrådet Angelica Katsanidou (S) skriver ett skarpt ifrågasättande brev till infrastrukturminister Andreas Carlsson, och ber om ett möte för att diskutera det stationsläge i Linköping som för närvarande är det troliga valet, i samband med att Ostlänken byggs.

Foto: Marie Kerrolf/Ulrik Alvarsson/Martina Gradian

På tisdagen skickade Västerviks två toppolitiker inom regionen ett brev till infrastrukturministern, där de begär ett möte om Tjustbanans stationsläge i Linköping.

Västervik 15 februari 2023 09:09

Som vi berättat handlar frågan om att Tjust- och Stångådalsbanan i framtiden föreslås ha Tannefors norra, som slutstation i Linköping, och alltså inte ansluta till centralstationen som planeras i samband med bygget av Ostlänken.

I stället föreslås en bussanslutning föra resenärerna från Tannefors till exempelvis Stockholmståget.

Regionrådet Angelica Katsanidou (S) och oppositionsrådet Malin Sjölander (M) undertecknar det skarpt formulerade brevet tillsammans med regionrådet Karin Helmersson (C). 

”Alternativet skapar en mängd negativa konsekvenser för den sydöstra delen av landet. Kopplingen mellan tillväxtmotorerna Kalmar-Linköping kapas av. Att resenärer måste byta till buss eller på annat sätt ta sig till nya stationsläget på stambanan för Ostlänken är en kraftig försämring ur tillgänglighetssynpunkt”, skriver de tre.

undefined

Andreas Carlson (KD) är minister för bostads- och infrastrukturfrågor i den nya regeringen.

Foto: Christine Olsson/TT

I brevet till bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) noterar de också att den utredning som regeringen precis sjösatt, vid namn ”Stångådals- och Tjustbanornas funktion för regional utveckling”, rimligen bör få genomföras innan man tar beslut om ett stationsläge.

”Region Kalmar län är därför mycket förvånade över tidplaner och bristande samordning av dessa utredningar.”

När vi når Angelica Katsanidou (S) på telefon beskriver hon känslorna inför stationsläget som en ”jättestor besvikelse och frustration”.

– Det här innebär spiken i kistan för våra regionala banor, både för Tjust- och Stångådalsbanan. Kalmar län blir mer och mer avhängt från övriga delar av Sverige när man gör på det här sättet. 

Vad hoppas ni mer konkret få ut av ett möte med infrastrukturministern?

– Vi hoppas att man ska ändra sig helt enkelt och att vi ska kunna angöra med våra regionala banor till det nya stationsläget.

Det finns de som skulle påstå att avståndet mellan Tannefors och Centralstationen är så pass litet att det inte bör ses som ett stort problem?

– Vi vet att ju fler byten det är på en resa, desto större risk är det också att det blir förseningar, eller att man inte kommer i tid till det anslutande tåg som man ska ta vidare och så. 

– Det är inte direkt så att det är gångavstånd mellan stationerna, och har man mycket packning är det inte en promenad man gärna tar, säger Angelica Katsanidou.

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Olov TrysbergAnnie Hogner

Ostlänken förväntas avslöja nya detaljer om Linköping

Den arkeologiska utgrävningen som föregår Ostlänken tros vara den största som någonsin
genomförts i Sverige. Nu, under 2023, kommer projektet till Linköping.
Foto: Anders Wiklund/ TT
Bygget av Ostlänken föregås av den kanske största
arkeologiska utgrävningen i Sverige någonsin. Nu
kommer den till Linköping – och förväntas avslöja nya
detaljer om staden.
Linköping 24 januari 2023 05:00
10
Ostlänken mellan Järna och Linköping är 16 mil lång. När den nya stambanan är klar kommer
den att passera platser som ända sedan sten-, järn- och bronsåldern varit viktiga för bosättning
och handel. Innan rälsen kan byggas genomförs arkeologiska utredningar och utgrävningar.
Redan nu har flera fynd gjorts – bland annat vid Resebromosse utanför Norrköping.

Ostlänken ska gå genom Linköping i den så kallade Steninge-korridoren. Det är mellan Tallboda och Bergsvägen som Trafikverket, tillsammans med länsstyrelsen, kommer att genomföra arkeologiska utredningar från och med i år.

Under 2022 beslutade Trafikverket att Ostlänken ska gå genom Linköping i den så
kallade Steninge-korridoren. Nu, under 2023, ska det arkeologiska arbetet påbörjas – något som kan påverka var den exakta spårlinjen dras.
– Det första steget är att ta reda på vilka kända fornlämningar som finns inom korridoren och vad som skulle kunna finnas men som inte är känt ännu. Vi går igenom historiska kartor och arkiv men vi ger oss också ut i fält för att inventera sträckan, säger Trafikverkets projektledare Magnus Johansson och fortsätter:

– Att vi genomför det här innan vi har en exakt spårlinje klar är dels på inrådan av
länsstyrelsen men också för vår egen skull. Om det är otroligt mycket fornlämningar i den ena delen av korridoren men inte den andra, samtidigt som vi väljer mellan två spårlinjer, är det ju något som vi tar hänsyn till i projekteringen.
Det är Trafikverket som ansöker om den arkeologiska undersökningen hos länsstyrelsen.
Därefter tar länsstyrelsen över ansvaret och upphandlar den aktör som utför arbetet.
Tidpunkten då spaden sätts i jorden kan dröja.
– När vi väl har en spårlinje klar går vi vidare till nästa utredningsskede och börjar gräva efter potentiella fornlämningarna. Jag tror inte att det kommer igång förrän nästa år, säger Magnus Johansson.

Hur många fynd räknar ni med att ni längs sträckan i Linköping?
– Mellan Järna och Tallboda har vi räknat med att hitta uppemot 650 fornlämningar. Det är väldigt svårt att veta vad resultatet blir i Linköping, det beror på spårlinjen, men det blir minst tio och kanske som mest 30–40 stycken.
– Vi vet till exempel att kullen bakom räddningstjänsten i Kallerstad är oerhört
fornlämningstät, fortsätter Magnus Johansson.
Vilken typ av fornlämningar kan ni hitta?
– Erfarenheten kring Linköping är att det finns mycket fornlämningar som vi inte känner till och det mest troliga är väl boplatser från brons- eller järnåldern – men det kan också handla om gamla gårdar och torp eller gravplatser.
Magnus Johansson är Trafikverkets projektledare i det arkeologiska arbetet. Han tror att projektet genom Linköping kommer att pågå under fem eller sex år.

Det sista steget i det arkeologiska arbetet är att avlägsna fyndet från platsen. Men det dröjer många år innan Linköpingsborna eventuellt kan ta del av de nya detaljerna kring stadens historia.

– Det här kommer ske över ganska många år. Jag skulle gissa på att det är minst 5–6 år fram i tiden innan sista steget är klart. Under varje fältsäsong kommer det minst vara ett dussintal arkeologer som jobbar i Linköping, säger Magnus Johansson.
Alla fynd längs Ostlänken ska placeras på Historiska museet i Stockholm. Däremot finns möjligheten för lokala tillfälliga utställningar.
– Inte bara längs sträckan genom Linköping utan också längs sträckan in mot staden kan det finnas många spännande fynd som absolut vore intressanta att ställa ut på ett regionalt museum, till exempel Östergötlands museum.

– I projekt Ostlänken blir vi ibland lite fartblinda. Men tittar man på det utifrån skulle sträckan, bara genom Linköping, räknas som ett ganska stort arkeologiskt projekt, fortsätter Magnus Johansson.