Västervikspolitiker begär ett tågmöte med minister

Oppositionsrådet Malin Sjölander (M) och regionrådet Angelica Katsanidou (S) skriver ett skarpt ifrågasättande brev till infrastrukturminister Andreas Carlsson, och ber om ett möte för att diskutera det stationsläge i Linköping som för närvarande är det troliga valet, i samband med att Ostlänken byggs.
Tjustbanan, riksväg 35, väg 35
Andreas Carlson (KD) är minister för bostads- och infrastrukturfrågor i den nya regeringen.

Oppositionsrådet Malin Sjölander (M) och regionrådet Angelica Katsanidou (S) skriver ett skarpt ifrågasättande brev till infrastrukturminister Andreas Carlsson, och ber om ett möte för att diskutera det stationsläge i Linköping som för närvarande är det troliga valet, i samband med att Ostlänken byggs.

Foto: Marie Kerrolf/Ulrik Alvarsson/Martina Gradian

På tisdagen skickade Västerviks två toppolitiker inom regionen ett brev till infrastrukturministern, där de begär ett möte om Tjustbanans stationsläge i Linköping.

Västervik 15 februari 2023 09:09

Som vi berättat handlar frågan om att Tjust- och Stångådalsbanan i framtiden föreslås ha Tannefors norra, som slutstation i Linköping, och alltså inte ansluta till centralstationen som planeras i samband med bygget av Ostlänken.

I stället föreslås en bussanslutning föra resenärerna från Tannefors till exempelvis Stockholmståget.

Regionrådet Angelica Katsanidou (S) och oppositionsrådet Malin Sjölander (M) undertecknar det skarpt formulerade brevet tillsammans med regionrådet Karin Helmersson (C). 

”Alternativet skapar en mängd negativa konsekvenser för den sydöstra delen av landet. Kopplingen mellan tillväxtmotorerna Kalmar-Linköping kapas av. Att resenärer måste byta till buss eller på annat sätt ta sig till nya stationsläget på stambanan för Ostlänken är en kraftig försämring ur tillgänglighetssynpunkt”, skriver de tre.

undefined

Andreas Carlson (KD) är minister för bostads- och infrastrukturfrågor i den nya regeringen.

Foto: Christine Olsson/TT

I brevet till bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) noterar de också att den utredning som regeringen precis sjösatt, vid namn ”Stångådals- och Tjustbanornas funktion för regional utveckling”, rimligen bör få genomföras innan man tar beslut om ett stationsläge.

”Region Kalmar län är därför mycket förvånade över tidplaner och bristande samordning av dessa utredningar.”

När vi når Angelica Katsanidou (S) på telefon beskriver hon känslorna inför stationsläget som en ”jättestor besvikelse och frustration”.

– Det här innebär spiken i kistan för våra regionala banor, både för Tjust- och Stångådalsbanan. Kalmar län blir mer och mer avhängt från övriga delar av Sverige när man gör på det här sättet. 

Vad hoppas ni mer konkret få ut av ett möte med infrastrukturministern?

– Vi hoppas att man ska ändra sig helt enkelt och att vi ska kunna angöra med våra regionala banor till det nya stationsläget.

Det finns de som skulle påstå att avståndet mellan Tannefors och Centralstationen är så pass litet att det inte bör ses som ett stort problem?

– Vi vet att ju fler byten det är på en resa, desto större risk är det också att det blir förseningar, eller att man inte kommer i tid till det anslutande tåg som man ska ta vidare och så. 

– Det är inte direkt så att det är gångavstånd mellan stationerna, och har man mycket packning är det inte en promenad man gärna tar, säger Angelica Katsanidou.

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Olov TrysbergAnnie Hogner