Stora frågetecknet efter tågbeskedet: ”Vi är oroade”

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, meddelar att kommunen kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten. Målet är att hitta en lösning för Ostlänkens väg ut ur Linköping.
Trots Trafikverkets besparingsåtgärder ska den nya stationen i Linköping fortsatt byggas vid Steninge. Däremot ska antalet spår bli sex stycken istället för åtta.
Ostlänken kan försenas ännu mer. Det oroar kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) som här syns tillsammans med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, meddelar att kommunen kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten. Målet är att hitta en lösning för Ostlänkens väg ut ur Linköping.

Foto: Dennis Petersson

Trafikverkets åtgärder för att göra Ostlänken billigare kan försena projektet ännu mer. ”Det är vi inte nöjda med”, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Linköping 28 juni 2023 16:03

I december förra året avbröt regeringen planeringen av nya stambanor i Sverige och gav samtidigt ett tydligt direktiv till Trafikverket. Myndigheten fick i uppdrag att minska byggnationskostnaderna för Ostlänken mellan Linköping och Järna. Under måndagen presenterade Trafikverket sina förslag, som bland annat innebär att sträckan ut ur Linköping, mot Sjögestad och Vikingstad, avbryts helt samtidigt som åtta järnvägsspår genom Linköping reduceras till sex.

– Vi är positiva till att Steninge fortfarande är huvudstationen och vi är inte speciellt förvånade över förslaget att minska antalet spår. Det ligger i linje med det uppdrag som regeringen har gett där fokus ligger på det regionala resandet istället för en sammanlänkad höghastighetsbana som de tidigare har sagt, säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Kristina Edlund.

undefined

Trots Trafikverkets besparingsåtgärder ska den nya stationen i Linköping fortsatt byggas vid Steninge. Däremot ska antalet spår bli sex stycken istället för åtta.

Foto: Victor Bomgren

Vad blir egentligen konsekvensen av färre spår?

– Tanken var att det skulle finnas ett antal tåg som skulle gå mellan Malmö och Stockholm med väldigt få stopp. Min bedömning är att det är dem man plockar bort nu. Nu planerar man istället för fler stopp längs sträckan för att förbättra regional arbetsmarknadspendling.

Trafikverkets bedömning är alla åtgärder, som syftar till att minska byggnationskostnaderna, riskerar att försena projektet i ytterligare två år.

– Det är vi oroade över givetvis. Det finns redan i dag väldigt stora behov av att få till en bättre järnväg och vi har många Linköpingsbor som dagligen är frustrerade över problem med spåren, säger Kristina Edlund och fortsätter:

– Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv står vi ju också och väntar på att få bygga den stad som vi så länge har pratat om.

undefined

Ostlänken kan försenas ännu mer. Det oroar kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) som här syns tillsammans med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Foto: Dennis Petersson

En stor fråga som nu hänger i luften, efter Trafikverkets senaste besked, är hur Ostlänken ska ta sig ut ur Linköping. Den nya järnvägen måste kopplas samman med de spår som redan i dag finns söderut mot Malmslätt, Vikingstad och Mjölby.

– Vi ser gärna att den kopplingen sker utanför staden och att järnvägen kommer ut ur Linköping i samband med att vi bygger den nya stationen. Annars är risken att vi under många år har stora byggnationer runt infrastrukturen i centrala Linköping vilket påverkar trafiken och kollektivtrafiken. Vi kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten för att ta fram den lösningen, säger Kristina Edlund.

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Dennis Petersson