Kolonisterna tar strid – överklagar vräkningen

Beslutet att säga upp Tomteboda koloniförening har överklagats.

LINKÖPING 1 SEPTEMBER 2020

I juni beslutade samhällsbyggnadsnämnden att säga upp arrendeavtalet med Tomteboda koloniförening.

Beslutet var inte helt oväntat för kolonisterna – en flytt har diskuterats i åratal. Vad som däremot kom som en chock var att föreningen inte erbjöds ett annat område att flytta till, något kolonisterna anser sig ha blivit lovade. Uppsägningen har väckt starka känslor även utanför föreningen, med en livlig debatt på tidningens insändarsida. 

Föreningen tar nu strid och kräver att förvaltningsrätten upphäver beslutet. I ett brev till rätten anför föreningen bland annat följande:

* Nämnden gavs den felaktiga uppfattningen att en flytt skulle innebära att kommunen behövde bekosta en ny anläggning. I själva verket är föreningen beredd att flytta både stugor och plantor. Det enda som krävs är mark, stängsel och VA framdraget till en punkt, något som skulle kunna finansieras via arrendeavgiften.

* Anledningen till uppsägningen – att marken behövs för Ostlänken – stämmer inte. Dragningen av Ostlänken är inte beslutad och av de nio spåralternativ som nu är ute på remiss är det bara två som berör koloniområdet.

* Uppsägningen är ogiltig eftersom den gäller ”lägenhetsarrende”. Eftersom en del av stugorna bebos sommartid borde det vara uppsägning av ”bostadsarrende”.

Dessutom anser koloniföreningen att det är praxis i Linköping att erbjuda ett ersättningsområde när någon tvingas bort från ett område. Föreningen nämner bland annat att Hjulsbro IK och Linköpings Skytteförening fick ersättningsanläggningar när de behövde flytta.

Åke Alvin