Kolonister vräks av kommunen

Kolonisterna vräks av kommunen: ”Vi är chockade”

Tomtebodas kolonister vräks och får inget ersättningsområde att flytta till. ”Kommunen sviker sina löften. Vi är chockade”, säger koloniföreningens ordförande Noureddine Moussaoui.

LINKÖPING 26 JUNI 2020

Tomtebodas koloniområde ligger mellan järnvägen och Haga­lundsvägen, strax öster om Tannefors. Här finns 75 kolonilotter, nästan alla med en liten stuga.

Att kolonisterna kan behöva flytta härifrån en dag har de vetat länge. Redan 2007 fick de beskedet att Ostlänken förmodligen ska dras fram här och arrendet har bara förlängts ett år i taget.

Men kommunens besked att de nu har sex månader på sig att lämna området slog ändå ner som en bomb. Kolonisterna har nämligen hela tiden räknat med att få ett nytt område att flytta till.

– Kommunen har lovat och lovat och lovat. Under alla år jag haft kontakt med kommunen har det bara handlat om när vi ska flytta och vart. Att vi inte skulle få något område alls har inte varit på tal en enda gång, säger Noureddine.

2013 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att utreda var ett nytt koloniområde skulle kunna anläggas. ”Det är mycket angeläget att hitta en lösning för omlokaliseringen av Tomteboda koloniområde”, stod det i beslutet.

Vid ett tillfälle ombads föreningen att studera fyra möjliga platser som kommunen valt ut.

– Vi fastnade för ett område vid Åbysäcken. Det passade oss bra och vi har räknat med att få flytta dit, säger Noureddine.

undefined

”Juridiken är tydlig, vi kan inte erbjuda koloniföreningen ett nytt område”, hävdar kommunalrådet Muharrem Demirok (C).
Foto: Mikael Svensson/arkiv

Beslutet att säga upp arrendeavtalet utan att erbjuda en ny plats fattades av en enig samhällsbyggnadsnämnd. Ordförande Muharrem Demirok (C) motiverar beslutet så här:

– Ostlänksprojektet går snart in i en ny fas. Vi behöver snart ta den här ytan i anspråk – för järnvägsspår eller för att vi behöver ytor under byggtiden eller för bostadsbyggnation.

Men varför får inte koloniföreningen ett ersättningsområde?

– Det påbörjades en lokaliseringsutredning för att hitta en ersättningsanläggning. Men sedan har juristerna sagt att det inte går. Det skulle innebära gynnande av enskild och det tillåts inte enligt kommunallagen. Det var samma sak när vi tog en bit av Valla koloniområde, säger Demirok.

– Det vi gör nu för att hjälpa dem är att vi är väldigt generösa när det gäller återställningsklausulen i arrendeavtalet. De kommer inte att behöva återställa marken i ursprungligt skick, något de egentligen är skyldiga till.

Kolonisterna tycker inte att det är generöst. De har ju blivit utlovade ett ersättningsområde.

– Jag vet inte vad som lovats och inte, men sådana löften har i så fall inte varit förankrade med juridiken. En kommun kan inte med öppna ögon gå in och bryta mot lagen.

undefined

Ett halvår till får koloniföreningen stanna, sedan är arrendeavtalet med kommunen uppsagt.Foto: Åke Alvin

På koloniområdet är stämningen upprörd. Flera av dem vi träffar har tårar i ögonen.

– Det här är min livsluft. Jag trodde aldrig att detta skulle kunna hända. Jag förstår inte hur de kan kalla det gynnande av enskild om vi skulle få ett nytt område. Vi har ju redan ett område här och det handlar bara om att flytta till ett annat, säger Catharina Kjellgren som haft kolonistuga sedan 2007.

Både Catharina och Noureddine lyfter fram Tomteboda som ett ovanligt lyckat integrationsprojekt. Här samsas 13 nationaliteter.

– Om kommunen hade satt sig in i vad vi gör här skulle de inte säga upp oss. Här har vi byggt en samlingsplats där det inte längre finns ett ”vi och de” mellan svenskar och utlänningar. Hit har det kommit flyktingar som aldrig lyckats få ett jobb i Sverige men sedan fått det genom våra kontakter. Det har kommit alkoholister som slutat dricka när de funnit en plats här. Tomteboda handlar inte bara om att odla, det är så mycket mer, säger Noureddine.

Safiyeh Talebi flydde till Sverige från Iran. Hon säger att ingen kan förstå vad en kolonilott kan betyda för henne och andra i hennes situation.

– Vi lämnade allt bakom oss, det enda vi hade när vi kom hit var de kläder vi bar. Efter 20 år vaknar vi fortfarande av mardrömmar. Här har vi börjat känna nya rötter, men nu tar de ifrån oss den lilla bit vi har. Jag är väldigt, väldigt ledsen, säger hon.

undefined

”Jag är så beviken på kommunen. Det här är ett svek”, säger Noureddine Moussaoui, ordförande i Tomteboda koloniförening. Foto: Åke Alvin

Noureddine Moussaoui bävar för att berätta de dåliga nyheterna för de medlemmar som ännu inte nåtts av dem.

– Det handlar om ekonomi också. Det finns de som nyligen köpt en stuga för 40 000 kronor och andra har just renoverat, säger han.

Själv fick han beskedet av två kommunala tjänstemän som ville att han skulle skriva på uppsägningen.

– Jag skrev att jag tagit emot informationen men inte accepterar uppsägningen. Vi kommer att fortsätta kämpa och kräva ett ersättningsområde. Kommunen har lovat oss och i min värld gäller ett löfte som ett avtal, säger han.

Tomteboda och lagen

Koloniföreningen grundades 1953 och har 70 medlemmar och 75 lotter.

Bedömningen att föreningen inte kan få ett ersättningsområde grundas, enligt chefsjurist Jenny Björkholm, på kommunallagen 2 kap 3 §: ”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

”Eftersom det saknas stöd i lag för kompensation vid upphörande av lägenhetsarrende kan inte kommunen ersätta föreningen utan att bryta mot kommunalrättsliga principer”, skriver Björkholm

https://corren.se/artikel/kolonisterna-vraks-av-kommunen-vi-ar-chockade/2r447eor