Ostlänken krockar med Tomtebodas koloniidyll

CORREN PÅ WEBBEN 2013-05-23

Om fyra år krockar Ostlänken med Tomteboda koloniområde i Linköping. Innan dess måste 77 kolonister ha hunnit flytta till ett nytt område.

Koloniområdet är en idyll inklämd mellan Hagalundsvägen och stambanan. Ständigt tågbuller är kolonisterna vana vid, men sedan Östra länken öppnades har ljuden från vägtrafiken tystnat. Området är 2,5 hektar stort, som fem fotbollsplaner.

– Även om vi helst skulle vilja vara kvar här förstår vi att flytten är nödvändig för Ostlänkens skull. Det blir en stor omställning, särskilt för många äldre som oroar sig för hur de ska få med sig sina stugor och växter, säger Noureddine Moussaoui, nyvald ordförande i Tomteboda koloniförening, som funnits här i 60 år.”Vattna för våra idéer”

Alla 77 kolonilotter hålls i hävd. Hälften av dem ägs av nya svenskar.

– Det uppskattar vi gammalsvenskar. Här träffas människor som aldrig skulle ha mötts annars och får nya impulser av varandra. För mig som pensionär är kolonin friskvård. Att skaffa den är det bästa jag gjort. Nu gäller det att gräva och vattna för våra idéer hos kommunen, så att våra tankar om en ny plats får gehör, säger Catharina Kjellgren, koloniföreningens kassör.

Besked i tid

Även Emma Lundborg engagerar sig i flyttplanerna.

– Det är viktigt att det ganska snart blir klart vilken plats vi får så att alla kan börja kontrollera om stugorna är flyttbara eller om man ska bygga något nytt, säger hon.

Vilka krav ställer ni på kommunen för ett nytt område?

– Att det ska ligga på rimligt cykelavstånd från centrum, att det finns busshållplats i närheten, att det går att anlägga parkering och angöringsplats, att det blir ett område som är odlingsbart och inte för sankt, att alla får tillgång till vatten och att det ordnas med toaletter, enas de tre om.

Vana vid järnväg

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade nyligen att arbetet med att hitta en ny plats för Tomteboda koloniområde ska starta. Ihop med kommunägda Resmex utreds nya lägen i dialog med kolonisterna. Fyra alternativ har presenterats, där tre ligger nära Stångådalsbanan.

– Vi är vana vid järnvägsbuller så det gör inget och Stångådalsbanan är inte så trafikerad att det kommer att störa oss, säger Noureddine Moussaoui.

För den plats som väljs görs en detaljplan eller områdesbestämmelser, något Linköpings andra koloniområden har.

– Den processen tar upp till 1,5 år att genomföra. Vi arbetar utifrån att Ostlänken kommer igång 2017 och flytten till ett nytt område får vi försöka anpassa efter kolonisternas önskemål, säger Lisa Setterdahl, som är kommunens projektledare.

https://corren.se/6400420