Ny strid om Tomteboda – förslag röstades ner

Tomtebodas koloniförening sades upp för att Ostlänken kanske ska dras här. Föreningen har överklagat uppsägningen.Foto: Åke Alvin/arkiv

S och Mp vill skjuta upp avhysningen av Tomtebodas kolonister tills det finns ett nytt område att flytta till. Men förslaget röstades ner.

LINKÖPING 17 SEPTEMBER 2020

I juni beslutade en enig samhällsbyggnadsnämnd att säga upp Tomtebodas koloniförening. Vid årsskiftet ska kolonisterna ha lämnat området utan att ha någonstans att flytta till.

I efterhand har S och Mp ångrat sig och hävdar att beslutet berodde på bristfällig information. På septembermötet föreslog partierna därför att uppsägningen skjuts upp och att kommunen anlägger ett nytt koloniområde där Tomtebodakolonisterna får förtur till en del av lotterna.

– Vi ser att det finns ett jättebehov av nya odlingsplatser för Linköpingsborna. Avflyttningen från Tomteboda kan vänta tills vi har ett sådant område, säger Mari Hultgren (S), vice ordförande i nämnden.

Petter Mattsson (Mp) håller med och menar att det första som måste hända är att kolonisterna ges mer tid.

– Det är ju väldigt tidspressat – de ska flytta bodar och inte minst växter. Sedan bör Tomtebodas kolonister erbjudas förtur i ett nytt område, säger han.undefinedMari Hultgren (S) vill att kommunen anlägger ett nytt koloniområde och att Tomtebodakolonisterna ges förtur dit.
Foto: JOHNNY GUSTAVSSON/arkiv

Förslagen fick dock bara gehör från SD medan majoriteten med M, C, L och KD röstade emot (V är inte representerat).

– Föreningen har överklagat uppsägningen. Innan den processen är avklarad kan vi inte besluta om något nytt uppsägningsdatum, säger nämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Demirok håller med om att det behövs fler odlingslotter i Linköping.

– Men det är sådant vi måste besluta om i vår internbudget. Det funkar inte att varje parti skjuter in något nytt vid varje nämndmöte. 

Även om ett nytt område anläggs kan inte Tomtebodaodlarna få förtur, hävdar Demirok. Han pekar på att kommunjuristerna anser att det skulle innebära otillåtet gynnande av enskild – något som Jan Turvall, expert på förvaltningsrätt, argumenterat emot i en tidigare artikel.

Mari Hultgren menar att det är skillnad på att skapa ett ersättningsområde exklusivt för Tomtebodaföreningen och att ge deras odlare förtur till ett antal lotter.

– Det kan inte vara gynnande av enskild. De skulle ju få betala precis lika mycket som alla andra som vill odla där.undefined”Vi håller på och tittar på en lösning för Tomtebodakolonisterna och jag tror att den blir riktigt bra”, säger Muharrem Demirok (C).Foto: Åke Alvin/arkiv

Demirok säger att han för diskussioner med Tomtebodakolonisterna och Linköpings Koloniträdgårdar om en lösning.

– Jag tror att den kommer att bli riktigt bra, bättre än vad någon kunnat hoppas på. Den kräver att alla parter är konstruktiva och kreativa och det upplever jag att de är.

Vad går den lösningen ut på?

– Det får du vänta på tills jag kallar till en pressträff.

Åke Alvin

https://corren.se/artikel/ny-strid-om-tomteboda–forslag-rostades-ner/4lqm7wkr