Höghastighetstågen är ett gigantiskt slöseri

Hundratals miljarder kronor riskerar att kastas bort i århundradets tillväxtflopp. Hundratals miljarder kronor riskerar att kastas bort i århundradets tillväxtflopp.Foto: Claude Paris

Det är omöjligt att på seriösa grunder försvara projektet.

SVERIGE 17 SEPTEMBER 2020 Detta är en ledarkrönika. 
Correns ledarsida är borgerlig. Tidningen står fri och obunden från alla partier.

Hur ska regeringen kunna motivera bygget av höghastighetsbanan? Alla utvärderingar visar att projektet är olönsamt. Då ändras helt plötsligt beräkningarna, priset för koldioxidutsläpp höjs med 700 procent. Vips, så kanske allt löser sig.

Det är tidningen Fplus som avslöjar att Trafikverket höjt priset de använder i sina lönsamhetsberäkningar med hela sju gånger (!). Det här innebär att investeringar i vägtrafik och sjöfart blir väsentligt mindre lönsamma, samtidigt som investeringar i järnväg blir mer lönsamma. Praktiskt nog kommer detta samtidigt som regeringen kämpar med att baxa igenom höghastighetsbanan. Projektet har sågats i snart sagt varje utvärdering och underlagen har tagits fram i strid med Trafikverkets normala processer.

Det ska sägas att det är Trafikverket som gjort en ny beräkning av priset för koldioxid. Den bara råkar ligga exakt i linje med vad regeringen behöver för att motivera höghastighetsbanan, vara en 700-procentig ökning av priset och gå tvärt emot vetenskapliga undersökningar, som prissätter koldioxidutsläpp kring en krona per kilo, inte sju kronor som nu blir den svenska beräkningsgrunden. Så passande.

Den regeringen har gjort manipulerandet av svensk statsapparat till en paradgren. Det gäller inte minst i miljöfrågan. Samtidigt som den skandalösa hanteringen av höghastighetsbanan, sker prövningen av Preems nya raffinaderi i Lysekil. När det gäller investeringar av den här typen kan regeringen kliva in och vara den instans som ytterst prövar tillståndet. Det är dock inget krav. Det normala är att det prövas inom mark- och miljödomstolen och att kommunen har ett veto att använda. 

Vill regeringen pröva ett ärende, ska detta ske omedelbart när ärendet kommer upp. Detta skedde dock inte. Regeringen klev in först efter att Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gett sitt godkännande. De åsidosatte alltså rättsstatens avgörande för att kunna göra en politisk avvägning. 

Samma sak tycks nu ske med järnvägsbygget. När Fplus söker infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vägrar han svara på frågor. Inte så konstigt, avslöjandet måste vara mycket besvärande för både honom och hela regeringen. 

Nästa år ska en infraktstrukturproposition tas fram. Med politiskt motiverade ändringar av beräkningsgrunderna kan det bli ett förslag som helt åsidosätter vägbyggen och farleder för sjöfarten, samtidigt som ett oerhört olönsamt järnvägsbygge baxas igenom på felaktiga grunder och 300 skattemiljarder slösas utan betänklighet. Det är ansvarslöst och kommer få långtgående konsekvenser för svensk ekonomi. 

Henrik Hall, borgerlig skribent

https://corren.se/asikter/ledare/artikel/hoghastighetstagen-ar-ett-gigantiskt-sloseri/1r04zvdl