Vill hitta ersättningsområde till koloniföreningen

Så här skriver Miljöpartiet i en debattartikel i Corren 28/7 2020.
Miljöpartiet vill arbeta för en ersättningsnivå för Tomteboda koloniområde.

På Samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde togs beslutet om att säga upp avtalet med Tomteboda koloniområde på grund av Ostlänkens eventuella dragning över marken.

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen har under tio år lovat att ersätta eller omplacera Tomteboda koloni, ändå landar man i slutsatsen att inget nytt område eller annan kompensation ska erbjudas kolonisterna. Anledningen till detta är följande mening i kommunallagen ”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
”Vi anser att det är onödigt svagt av Alliansen att passivt luta sig mot den formuleringen. Rimligen borde man kunna tolka lagen som att det finns saklig anledning i detta fall.
Den oberoende expert som Corren intervjuade 9/7-20 menar att det förhåller sig så. Miljöpartiet anser att kommunen bör stå fast vid sitt löfte genom att kolonisterna får ny mark eller att kommunen avvaktar med att säga upp avtalet tills det är bestämt var Ostlänken ska gå.
Det värsta som kan hända är att man får frågan prövad.
Alliansen har inte haft några problem att fatta beslut som går emot vad kommunens tjänstepersoner rekommenderar tidigare, till exempel när de öppnade Hamngatan för mer trafik. (länk till den artikeln)
Synd att politikerna från Centern, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte är lika angelägna i detta fall.
Från Miljöpartiets sida kan vi inte förstå på vilket sätt detta skiljer sig från när kommunen tog Skytteklubbens mark i besittning i Tinnerö och som kompensation lade miljoner på att bygga en ny anläggning i Malmslätt. (länk till den artikeln)

Om det gick bra att genomföra trots kommunallagen borde väl kolonisterna också kunna kompenseras?
Koloniområdet bidrar väldigt mycket till de ekosystemtjänster som kommunen säger sig vilja arbeta med, samtidigt som det såklart har enormt stort värde för de kolonister som lagt ner mycket tid, pengar och energi på sina odlingslotter. Koloniträdgårdarna är gröna lungor i staden och de behövs.
Är det något coronapandemin har lärt oss så är det behovet av att lätt kunna komma ut i grönskan.
Vi vet också att koloniträdgårdarna bidrar med biologisk mångfald och även viss självhushållning.
Från Miljöpartiets sida kommer vi att föreslå att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att hitta ett ersättningsområde åt koloniföreningen.
Vi hoppas få övriga partiers stöd så att vi gemensamt kan fatta ett beslut som underlättar för de Linköpingsbor som har sina kolonilotter i Tomteboda.

Gunnar Gustafsson (Mp), vice ordförande Bygg- och miljönämnden”
Petter Mattsson (Mp), ledamot samhällsbyggnadsnämnden
Rebecka Hovenberg, gruppledare Miljöpartiet

https://corren.se/nyheter/artikel/vill-hitta-ersattningsomrade-till-koloniforeningen/9ly66ypr