Politikerna oense om Hamngatans framtid

Förslaget att öppna Hamngatan helt för biltrafik och ta bort bussfilen möts av politiskt motstånd. Men en majoritet i kommunstyrelsen är för förslaget.

LINKÖPINGS KOMMUN 20 NOVEMBER 2019

De borgerliga partierna i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen vill öppna hela Hamngatan för biltrafik igen. Därmed skulle filen som i dag är reserverad för bussar försvinna. 

På tisdagen hamnade frågan i kommunstyrelsen. Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och ledamot av kommunstyrelsen, försvarade förslaget. 

– Hamngatan har varit en följetong under många år. Det fungerar inte med avstängda körfält. Vi behöver ett mer sammanhållet arbete när det gäller att minska hälsofarliga partiklar i hela innerstaden, sade han. 

I kommunstyrelsen fick förslaget om att slopa bussfilen på Hamngatan stöd av de borgerliga partierna, inklusive Sverigedemokraterna som står utanför den styrande borgerliga alliansen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet opponerade sig dock mot förslaget. 

– Vi är otroligt starkt kritiska till det här beslutet. Det är helt fel, sade miljöpartisten Rebecka Hovenberg och fick medhåll av socialdemokraten Mari Hultgren.  

Vänsterpartiets Jessica Eek kallade i en protokollsanteckning förslaget om att ta bort bussfilen för ”opportunistisk tramspolitik”. 

Utredningar som gjorts visar att både partiklarna och kvävedioxidhalten skulle öka om bussfilen tas bort. Muharrem Demirok anser dock att andra åtgärder behöver vidtas för att minska de skadliga ämnena.

Frågan om Hamngatans framtid kommer att avgöras i kommunfullmäktige. 
Fredrik Quist