Klart: Den nya skjutbanan får byggas

Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp frågan om en ny skjutbana. Därmed är det grönt ljus för att bygga i Trädgårdstorp.

CORREN 29 NOVEMBER 2019

År 2000 beslutade kommunen att Skyttecentrum på Djurgården på sikt ska stängas för att ge plats åt nya bostäder. Sedan dess har det diskuterats vart Linköpings skyttar ska ta vägen.

2005 beslutades om en ny skytteanläggning i Trädgårdstorp, ett litet stycke från Malmens återvinningscentral. Grannarna protesterade då mot de förväntade bullernivåerna från grovkalibriga vapen utomhus och projektet stoppades i domstol.

Resultatet blev den gången en kompromiss. Det blev inget utomhusskytte. I stället byggdes en inomhushall, där föreningen i dag har luftskytte, bågskytte och några banor för krutpistoler.

Inomhushallen kan dock inte fullt ut ersätta utomhusbanorna på Djurgården, där det fortfarande skjuts på dispens ett år i taget. Därför byggs nu i stället ännu en inomhushall i Trädgårdstorp för alla typer av vapen, även grovkalibriga. Det bygget har just påbörjats och ska bli klart i april.

Dessutom planeras en utomhusbana för finkalibriga vapen, korthållsgevär .22. Det är den som striden stått om den här gången. Närboende har överklagat och pekat dels på buller, dels på risken för rikoschetter på cykelbanan till Malmslätt.

Överklagandena vann inget gehör hos mark- och miljödomstolen i Växjö, och när nu mark- och miljööverdomstolen i Nacka väljer att inte ge prövningstillstånd är frågan avgjord.

Thomas Persson, ordförande i Linköpings Skytteförening, ser fram emot att den nya anläggningen blir klar i vår.

– Det blir en av de bättre skjutanläggningarna i Sverige. Det ger oss helt andra möjligheter att anordna tävlingar och att utveckla vår ungdomsverksamhet. Polis och militär kommer också att kunna träna i den nya hallen, säger han.

Även miljömässigt blir den nya skjuthallen i toppklass, med återvinning av bly och koppar.

Persson menar att de boende i Ryd och Malmslätt inte behöver oroa sig för buller eller rikoschetter.

– Hallen kommer att ha väldigt bra ljuddämpande isolering och korthållsgevären låter inte mycket. Eventuella rikoschetter finns det skjutvallar och annat som tar hand om – och polismyndigheten kommer att granska säkerheten. 

Kommunen bekostar hallen och den nya utomhusbanan för att sedan hyra ut dem till skytteföreningen. Den första kalkylen på 8,3 miljoner visade sig vara en glädjekalkyl – slutsumman ser nu ut att landa på 21 miljoner kronor. Skytteföreningen kommer därutöver att investera över en miljon i inventarier.

Åke Alvin
https://corren.se/artikel/klart-den-nya-skjutbanan-far-byggas/nrgezmml