CORREN 2020-07-09 Demirok:”Beklagar att juridiken kom in sent”

CORREN PÅ WEBBEN. 9/7

Demirok: ”Beklagligt att juridiken kom in så sent”

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C) förlitar sig på juristernas bedömning om Tomteboda koloniförening.
LINKÖPING 9 JULI 2020

När samhällsbyggnadsnämnden i slutet av juni beslutade att Tomteboda koloniförening inte skulle ersättas med ny mark gjorde man det efter kommunens juristers bedömning att det inte skulle vara förenligt med lagen. Den lag det handlar om är kommunallagens likställighetsprincip som går ut på att alla kommunens medlemmar ska behandlas lika, om det inte finns ett sakligt skäl för att frångå det. 

– Vi kan inte göra någon annan bedömning än vad våra jurister gör och de brukar få rätt i sina utsagor. Sen är det så att vi kompenserar föreningar när vi gör åtgärder och även här i och med att de inte behöver återställa platsen i ursprungsskick, så det är en ganska stor kompensation som man får, säger Muharrem Demirok (C).

Att anlägga ett nytt koloniområde för att sedan exklusivt erbjuda det till Tomteboda koloniförening skulle innebära ett gynnande av enskild, säger Muharrem Demirok. Han säger att kommunen har möjlighet att anlägga nya koloniområden men då måste det göras på marknadsmässiga villkor och att det skulle behöva läggas ut på entreprenad till en förening som har råd att driva den.

– Då skulle det vara långt ifrån de summorna som den här föreningen betalar idag och det skulle vara helt orimligt att tänka att någon skulle kunna hantera de kostnaderna. Att anlägga ett nytt koloniområde är inte en liten sak.

Om föreningen själva skulle vilja anlägga ett nytt koloniområde och ordna med vatten och se till att den hålls öppen för allmänheten, då säger Muharrem Demirok att kommunen skulle kunna vara behjälpliga med exempelvis plankostnader och liknande. 

För flera år sedan var du själv involverad i samtal om att ge föreningen en ny plats, tänkte man inte på likställighetsprincipen då?

– Det är beklagligt att juridiken kom in så sent i processen, och varför det har blivit så tidigare kan inte jag ta ställning till. Sedan jag kom in som ordförande har vi varit tydliga med att koppla in juridiken så att vi inte bryter mot lagen. Vi måste behandla alla föreningar lika. Vi kan inte behandla en förening på ett sätt och sedan säga nej till de andra.

Om kommunen skulle ersätta Tomteboda koloniförening så skulle det behöva göras med ett generellt ställningstagande som gäller för alla, säger Muharrem Demirok. Men det är något som de med största sannolikhet inte kommer att kunna göra, med de konsekvenser som det skulle innebära.

– Om vi skulle fatta ett beslut som gäller generellt för alla föreningar i Linköping vid den här typen av flytt, då skulle vi behöva behandla alla föreningar lika, och då skulle det vara förenligt med likställighetsprincipen, men då går vi in i en situation som är helt ohanterlig. Då skulle varenda golfbana, ridanläggning och koloniförening kunna begära att få sin anläggning flyttad och att vi skulle stå för kostnaderna.

undefined

Anders Cronstierna, Ebrahim Ranjkeshan, Noureddine Moussaoui, Catharina Kjellgren och Safiyeh Talebi från Tomteboda koloniförening.Foto: Åke Alvin

Tomteboda koloniförening försöker få nu till ett överklagande till Hyres- och arrendenämnden.

Om det skulle visa sig att det skulle vara förenligt med lagen att kompensera föreningen, vad gör ni då?

– Nu får vi se om det här ska prövas och då får vi ta ställning till vad som kommer ut av det. Vi hanterar frågan utifrån de bedömningar som görs här och nu. Skulle det visa sig vid en prövning att man gör bedömningen att kommunen har agerat fel, då tar vi frågan därifrån. Vi har ingen prestige i det här, säger Muharrem Demirok.Tomteboda koloniförening

Tomteboda koloniförening bildades 1953 och har sedan dess funnits inklämd mellan järnvägen och Hagalundsvägen strax öster om Tannefors. På koloniområdet finns 75 lotter och föreningen har 70 medlemmar. Redan 2007 fick de veta att de skulle kunna behöva flytta på sig när järnvägsprojektet Ostlänken skulle börja byggas och eventuellt gå igenom området.

2013 inleddes en utredning om var föreningen skulle kunna flyttas.
I juni 2020 beslutades att föreningen inte skulle få ny mark.

https://corren.se/artikel/demirok-beklagligt-att-juridiken-kom-in-sa-sent/kr2zod2r