Föreningen kämpar för att rädda kolonin!

Tomteboda koloniförening har fått besked att deras koloniområde ska tas bort. Och den nya plats de trodde att de skulle få i ersättning uteblir. Nu kämpar föreningen för att överklaga.

CORREN PÅ WEBBEN LINKÖPING 7 JULI 2020

I slutet av juni fick föreningen beskedet som slog ned som en bomb bland medlemmarna. I flera år hade de vetat om att de skulle behöva flytta på sig när Ostlänken ska byggas. I flera år hade de också gått i tron att kommunen skulle kunna ersätta dem med en ny plats. Nu ska de vara borta inom ett halvår.

– Det gör ont i hjärtat att se melankolin i medlemmarnas ansikten.
Alla är upprörda och ledsna, säger Noureddine Moussaoui, koloniföreningens ordförande.

undefined

”Man försöker acceptera lite i taget och se vad man kan göra. Det hjälper inte att vara sur och arg”, säger Noureddine Moussaoui, Tomteboda koloniförenings ordförande.
Foto: Åke Alvin 

Orsaken till att föreningen inte får ny mark är att det enligt kommunens jurister skulle strida mot lagen. Ett nytt område för föreningen skulle innebära att kommunen skulle frångå likställighetsprincipen, som går ut på att en kommun ska behandla alla sina medlemmar lika, om inte ett sakligt skäl finns. Noureddine Moussaoui håller inte med kommunen.

– Det handlar inte om att favorisera någon, eftersom vi redan finns och vi bara ska omplaceras. Ska det inte anläggas några fotbollsplaner eller ridanläggningar heller?

undefined

Tomteboda koloniförening ligger mellan järnvägen och Hagalundsvägen, strax öster om Tannefors. Föreningen bildades 1953 och har 70 medlemmar.
Foto: Åke Alvin

Förra veckan hade föreningen ett möte där de diskuterade alternativ för att få beslutet ändrat. Bland annat har de skrivit till Koloniträdgårdsförbundet, en sammanslutning med 229 föreningar runt om i landet, för att se om de kan få råd och stöd.

De ska också försöka överklaga till Arrendenämnden.

– Eftersom det är lägenhetsarrende så kanske det inte går. Jag försöker få till det som en tvist och få en skiljeman att avgöra.

https://corren.se/artikel/foreningen-kampar-for-att-radda-kolonin/2r4dnd5r