Insändare Corren 2020-07-15

Insändare. Corren 15 Juli

TOMTEBODA 15 JULI 2020 Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tänk efter och stimulera koloniområdeVad är det som döljer sig bakom kommunens agerande med Tomteboda koloniområde, de verkar inte särskilt trovärdiga i sin argumentation?

Jag själv har ingen koppling till koloniträdgårdar eller i övrigt till dem som har detta intresse men tycker att det är mycket märklig hantering från Linköpings kommun av Tomteboda koloniområde. Är ej heller någon miljöaktivist, försöker endast låta sunt förnuft råda över makten.Att arrendet sägs upp är inget konstigt, men att inte kommun ska kunna tillhandahålla mark på en ny plats förstår jag inte.
I dagens tidning står att läsa att kommunen inte kan gynna vissa invånare ekonomiskt. Är detta endast ett försök att komma undan problemet?
Kommunen gör en massa saker som endast gynnar en viss grupp, bland annat utegym, lekplatser och mycket mera. Inget fel i detta, tvärtom, det skapar aktivitet. Det är bra för de grupper som kan och har intresse för detta men det är ändå en begränsad grupp det gynnar.
Kommun har ej heller angivit vad det är för ekonomiska fördelar Tomteboda koloniförening skulle gynnas av.
Medlemmarna i föreningen borde få en massa ideellt merarbete och kostnader vid en eventuell flytt och vad jag förstår, stå själva för.
Tvärtom tycker jag att kommunen borde satsa på koloniträdgårdar på samma sätt som bland annat uterum för de som bor i lägenhet och behöver komma ut i friska luften.
Man utbyter erfarenheter av odling och träffar andra kulturer och främjar integrationen i dagens alltmer hårda attityd mot olika folkgrupper.
Närproducerat är populärt. Nu har Linköpings kommun möjlighet att leva upp till sin miljöpolicy. Vad kan vara mera vara närproducerat än livsmedel från kolonin på cykelavstånd?
Man glömmer fort, redan innan Coronapandemin är över har man glömt vad närproducerat, avstånd och frisk luft betyder i krissituationer. Många bäckar små blir en stor å.
Stå på Er i Tomteboda vi är många utanför er krets som önskar er lycka till.
Det behövs mera grönt och mindre asfalt.

/GM