Varför behandlas Tomteboda annorlunda?

INSÄNDARE CORREN 27 JULI 2020 LINKÖPING

Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När samhällsbyggnadsnämnden i slutet av juni beslutade att Tomteboda koloniförening inte skulle ersättas med ny mark gjorde man det efter kommunens juristers bedömning att det inte skulle vara förenligt med lagen.

Den lag det handlar om är kommunallagens likställighetsprincip som går ut på att alla kommunens medlemmar ska behandlas lika, om det inte finns ett sakligt skäl för att frångå den. På Linköpings kommun säger man att det är ”otillbörligt gynnande av enskild” om man skulle erbjuda ett ersättningsområde.
 

Man tror inte sina ögon när man läser detta. Speciellt som man kommer ihåg vad som hände när man skulle bygga lägenheter på fotbollsplanerna på Skogsvallen i Hjulsbro. De flyttades till Harvestad i närheten, Pema Arena. (länk till den artikeln)
”Nu kan vi med glädje informera om att ett mycket stort steg på vägen har tagits. Samhällsbyggnadsnämnden tog den 14 februari ett beslut att kommunen ska bygga detta och har satt en rimlig budget för byggnationen. Det som är positivt för föreningen är att kommunen har varit mycket tillmötesgående och förstående för den situation vi har med att Skogsvallen kommer att bebyggas.” Detta kan man läsa på Hjulsbro IK officiella hemsida
 

På Linköpings kommun säger man att det är ”otillbörligt gynnande av enskild” om man skulle erbjuda ett ersättningsområde.

Nu läser jag med stor förvåning på Corren på nätet att ”Det blir ingen moské på Djurgården. I alla fall inte på den tomt som kommunen och moskestiftelsen tecknat optionsavtal om”. Muharrem Demirok ordförande i samhällsbygnadsnämnden kommenterar detta med; men nu ser det alltså mörkt ut för stiftelsen och konstaterar att det inte blir någon moské. Inte på den tilltänkta tomten i alla fall. Däremot tittar vi på möjligheten att erbjuda en annan plats. Men stiftelsen måste bidra konstruktivt till den fortsatta diskussionen så att vi hittar en lösning, säger han. 
 

På Linköpings kommun säger man att det är ”otillbörligt gynnande av enskild” om man skulle erbjuda ett ersättningsområde. Nu behövs det en förklaring av samhällsbygnadsnämnden och dess ordförande. Varför är det bara när det rör Tomteboda som det är ”otillbörligt gynnande av enskild” om man skulle erbjuda ett ersättningsområde.

 Git Bock