Här planeras 350 nya bostäder

Kommunen är nu ett steg närmare bygget av 350 nya bostäder i södra Hjulsbro och Ullstämma, vilket skulle betyda att man bygger bort fotbollsplanen Skogsvallen vid Vårdsbergsvägen.

19 JANUARI 2017 12:30

På onsdagen fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om samråd för området. Det handlar om ett stort antal bostäder som kan bli fler.

– Det blir en diskussion om hur mycket förtätning området tål, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet om samråd innebär att exempelvis berörda företag, boende och föreningar får möjlighet att komma med synpunkter på planerna. Det betyder inte att man börjar bygga. Men Elias Aguirre hoppas att processen blir hyfsat kort.

– Vi skulle kunna komma i gång under 2017, säger han.

Läs mer: Minkfarmen i Ullstämma blir bostäder

Marken har varit aktuell för bostäder i den fördjupade översiktsplanen sedan 2006. Ett planprogram om att flytta fotbollsplanerna i området antogs redan 2011. Planen är att anlägga tomter för villor, radhus men också för flerbostadshus. Planförslaget möjliggör 300-350 nya bostäder. Förslaget innehåller även en ny förskola för cirka hundra barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” och ”hus i natur”.

Fotbollsverksamheten flyttas till Harvestad i närheten, Pema Arena. Det noteras i handlingarna att eklandskapets värdekärnor ska bevaras i området samt att ett funktionellt och väl utbyggt gång- och cykelvägnätet anläggs. Bebyggelsen ska anpassas till områdets karaktär. – Det behövs en blandning med olika typer av bostäder i det här området. Inte minst för att skapa flyttkedjor för äldre som vill sälja sina villor men bo kvar i området, säger Elias Aguirre.

Planförslaget motiveras också med att nya bostäder för olika målgrupper prioriteras i ett bra kollektivtrafikläge samt att det möjliggör en utveckling av södra Linköping genom ökat underlag för service och miljövänligt resande.

ulrik.svedin@ostgotamedia.se

https://affarsliv.com/nyheter/linkoping/har-planeras-350-nya-bostader-om4465337.aspx