Dra tillbaka uppsägningen och inled förhandling!

Turerna kring Tomteboda koloniförening har vållat debatt.Turerna kring Tomteboda koloniförening har vållat debatt. Foto: Åke Alvin

Det händer att det politiska systemet skapar problem istället för att göra det som är politikens huvuduppgift, nämligen att lösa problem för medborgarna.

CORREN/TOMTEBODA 20 JULI 2020
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den plötsliga uppsägningen av Tomteboda koloniförening i Tannefors är den senaste i raden av dessa onödiga problem (Corren 7/7, 10/7). 

Trafikverket bedriver nu ett samrådsförfarande om ostlänken. Man har presenterar sex olika möjliga sträckningar för den nya järnvägen genom Linköping, beslut ska tas 2021.
Fyra av dessa möjliga alternativ berör inte den mark Tomteboda nyttjar.
Varför ska man då redan nu säga upp föreningen och skapa en tvist som senare kanske visar sig vara onödig? Det finns inget i nämndens beslutsunderlag(26/6) som visar att kommunen har behov av marken nu.
Skälig grund för uppsägning saknas.
Även om Tomteboda skulle beröras kan man invänta att järnvägsplanen antas och då även erbjuda föreningen annan mark. 

Frågan om alternativ mark har behandlats juridiskt med fel förutsättningar, en hårddragen lagtolkning och helt utan förankring i kommunens historia. Den utredning som ligger till grund för nämndens beslut bygger på den felaktiga förutsättningen att kommunen ska bekosta flytt av kolonistugor.
I detta fall rör det sig om små stugor som medlemmarna kan bekosta flytt av själva. Eventuella övriga kommunala kostnader kan täckas av arrendeavgiften.

Det finns en lång tradition i Linköping av att erbjuda alternativ mark när man måste flytta på verksamheter.
Traditionen är förankrad i den praxis på marknaden som går under benämningen god sed i hyres- och arrendeförhållanden.
Den har tillämpats av kommunen genom åren gentemot såväl företag som föreningar och bör även gälla för Tomteboda koloniförening. Det faktum att det i detta fall rör sig om en liten förening med svagt politiskt kontaktnät bör inte ändra på denna praxis.
God sed innebär också att man sätter sig ned och förhandlar innan man slänger iväg en uppsägning.


Föreningens medlemmar äger sina kolonihus och har betalat för förvärv, cirka 50 000 kronor samt underhåll. Respekt för enskild egendom borde vara en stark värdegrund för den styrande alliansen som kallar sig liberal och borgerlig.
Mot den bakgrunden är det ett politiskt haveri när kommunledningen uppmanar kolonisterna att riva sina hus och försvinna.
Vad ger det för signaler till linköpingsborna? 

I detta glesbefolkade land finns det för det mesta lösningar på intressekonflikter om mark.  Uppsägningen bör dras tillbaka och förhandling inledas, kommunen har gott om alternativ mark att erbjuda. 
Michael Cocozza (L), Ledamot Kommunfullmäktige

https://corren.se/artikel/dra-tillbaka-uppsagningen-och-inled-forhandling/7rkq0kmr