Domen: Tomtebodas kolonister har rätt

Domen innebär att kolonisterna i Tomteboda får vara kvar åtminstone ett år till. Vad som händer sedan är fortfarande ovisst. Foto: Åke Alvin/arkiv

Linköpings kommun förlorade i arrendenämnden.
Det innebär att uppsägningen av Tomtebodas koloniförening är ogiltig.

LINKÖPING 12 OKTOBER 2020

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni att säga upp odlarna i Tomteboda, koloniområdet som ligger strax nordost om Tannefors. Att föreningen inte erbjöds ett ersättningsområde – som den anser sig ha blivit lovad – har upprört både kolonisterna och många Linköpingsbor, att döma av vår insändarsida. 

Koloniföreningen har därför valt att ta juridisk strid i både arrendenämnden och förvaltningsrätten. Nu har den första domen fallit och den är till kolonisternas fördel.

Målet handlade om vilken sorts arrende det rör sig om, lägenhetsarrende – som kommunen hävdat – eller bostadsarrende. Arrendenämnden kom fram till att det är ett bostadsarrende, eftersom många av kolonistugorna fungerar som sommarstugor.

Att det är ett bostadsarrende innebär att kolonisterna har besittningsskydd och det är därmed helt andra regler som gäller för uppsägning. Kommunen behöver till exempel visa att marken behövs till ett annat ändamål. En uppsägning måste godkännas i arrendenämnden och uppsägningstiden är ett år i stället för sex månader. Dessutom är den minsta arrendetiden fem år i taget – inte ett år, som det har stått i kontraktet.

– Det här innebär att kommunens uppsägning är ogiltig. Föreningen skulle troligen vinna en tvist om förlängning av arrendet. Vill kommunen flytta på dem så måste man erbjuda ersättningsmark och troligen även stå för en del av flyttkostnaderna. Muharrem får nu göra det han skulle gjort från början, sätta sig ner och förhandla, säger Michael Cocozza (L).

Cocozza har gått emot sina kolleger i Alliansen och engagerat sig för koloniodlarna.

– Uppsägningen står inte i överensstämmelse med Alliansens politiska principer. Respekten för äganderätt borde vara helig för liberala och moderata politiker och den gäller även hus som står på ofri grund. Detta är ett av många ärenden där Alliansens politiker i Linköping inte orkar driva sin egen politik utan låter tjänstemännen bestämma, säger han.

Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) säger att han inte ser någon större dramatik i arrendenämndens dom.

– Vi får analysera den tillsammans med juristerna. Men jag har ingen som helst prestige i det här. Jag tror att hela den rättsliga prövningen kommer att visa sig onödig, för som jag sagt tidigare håller vi på att arbeta fram en lösning. Jag kan inte säga vad den går ut på förrän alla bitar är på plats, men det tror jag att de är ganska snart, säger Demirok.

Ni har ju hela tiden hänvisat till juridiken och sagt att det vore olagligt att ge kolonisterna ersättningsmark. Nu visar det sig att era jurister har haft fel om arrendet.

– Jo, men så är det ju ofta, att det juridiska avgörs i en rättslig prövning. Jag är glad att vi fick en sådan.

Koloniföreningens ordförande Noureddine Moussaoui är glad över domen i arrendenämnden.

– Det var ett bra besked. Nu hoppas jag att kommunen vill ha en dialog med oss så att vi kan hitta en lösning tillsammans. Det är bättre än domstolsförhandlingar, säger han.

Noureddine Moussaoui har haft ett samtal med Muharrem Demirok.

– Det var för ett par veckor sedan. Muharrem talade om ett område i Lambohov dit vi kanske skulle kunna få flytta. Men det området är för litet, det skulle bara rymma hälften av oss.

Vad säger ni om ni blir erbjudna att flytta till flera olika koloniområden i Linköping?

– Det vill vi inte. Vi är som en familj i vår förening. Vi vill inte splittras.

Olika arrenden

Det finns fyra arrendeformer: jordbruksarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende.

Lägenhetsarrende kan det bara vara om inte villkoren för någon av de andra tre är uppfyllda. Det kan till exempel röra sig om en idrottsförenings klubbhus, en kajplats, en lekplats eller en kolonilott med en enklare stuga som inte är ämnad för övernattning.

Domen i arrendenämnden kan inte överklagas. Linköpings kommun har dock ändå möjlighet att driva ärendet vidare i Göta hovrätt.

https://corren.se/nyheter/artikel/1r0m600l

Åke Alvin