Bygget oroar kolonister

Mer plats för hyreshus och raka vägar. Men hur går det med koloniområdet?

Corren 24 FEBRUARI 2016

I veckan beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Linköping att gå vidare med planen att ersätta Vallarondellen i Linköping med en ny entré till staden.

–  Vi vill bygga ihop staden och det här kommer att hjälpa oss att göra miljöerna kring universitetet och Ryd ännu mer spännande med en tydlig koppling till innerstaden, sa samhällsbyggnadsnämndens ordförande, socialdemokratiske kommunalrådet Elias Aguirre när det presenterades.

Det innebär att man nu ska sätta igång planerna med en förstudie om hur man på bästa sätt ska få till både bostadshus och vägar. Men bland kolonisterna i området alldeles intill det aktuella området börjar oron märkas. Tidigare, när bostadshus till studenterna behövde mark, fick ett 90-tal av kolonierna stryka på foten.

– Behövs det mer mark så åker väl vi iväg så klart, säger en orolig dam i telefonen.

Men ännu finns inga sådana planer, säger Elias Aguirre.

– Vi har inga sådana politiska tankar i nuläget. I den nuvarande översiktsplanen är koloniområdet inte berört.

Samtidigt pågår, sedan förra året, ett arbete för att ta fram en ny översiktsplan för området som kallas Valla-Mjärdevi. 2017 eller möjligen året därpå beräknas den vara klar. Ännu vet ingen om koloniområdet fortfarande är fredat i den.

Ordförande för Linköpings kolonister och också stugägare i Vallaområdet är Christer Hill. Han har ännu inte hört så mycket om det som ska ske men beslutar sig bums för att prata igenom ärendet med sin styrelse.

–  Vi har goda kontakter med kommunen men har inte hört ett dugg om det här, säger han.

Alla kolonister minns nog oron i början av 2000-talet när universitetet ville ha mark till nya bostadshus. Många fick helt enkelt flytta sina hus eller riva.
Då talades det om att ett nytt koloniområde skulle byggas upp mellan Ryd och Glyttinge. Tanken var att skapa plats för 319 kolonilotter och 48 odlingslotter. Men av det blev inget. Möjligen lever det tilltänkta namnet Tolstorp kvar.

– Jag vet ju att Tomteboda koloniområde vid Råberga får löfte att vara kvar ett år i taget. Men förr eller senare behöver det 40-tal koloni¬ägare som har plats där flytta till andra områden om de vill fortsätta, säger Christer Hill.

Men ännu finns som sagt inget konkret hot mot Valla koloniområde. När den nya översiktsplanen är klar om ett år eller två kommer säkert många koloniägare att kasta sig över den.

– Redan nu ska jag ta upp en diskussion.
Det gäller att vara ute i tid, säger Christer Hill, ordförande i Linköpings koloniförening. Ombyggnation vid Vallarondellen förväntas starta mellan 2020 och 2021 och därefter ske i etapper de närmaste åren.

Projektet ingår i kommunens mål om att minska bostadsbristen och segregationen.

Några hundra meter innan Vallarondellen planeras en mindre rondell som ska leda till Ryd i ena riktningen och till Universitetet och Lambohov i den andra.

Malmslättsvägen som i dag mynnar ut i rondellen ska göras om till en infartsled, ”en boulevardliknande entré, omgiver av stadskvarter.

Vi har goda kontakter med kommunen men har inte hört ett dugg om det här.
Bittan Svensson

https://corren.se/nyheter/linkoping/bygget-oroar-kolonister-om4030943.aspx