Ge Tomteboda koloni en rättvis behandling

DEBATT

Det är nog få som missat att Samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun beslutat att säga upp arrendeavtalet med föreningen på Tomteboda koloniområde.Kommunen väljer också att ta tillbaka ett gammalt löfte om att föreningen skulle få tillgång till ett ersättningsområde på grund av formuleringen ”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”Att flytta ett koloniområde på grund av Ostlänken borde helt klart ses som ett sakligt skäl för att frångå ovanstående formulering. Detta menar även experten på förvaltningsrätt Jan Turvall (Corren 9/7 2020).Det har inte varit några problem tidigare när föreningar fått nya områden för att utöva sin verksamhet på. Ett exempel är flytten av Skyttecentrum, ett annat är Linköpings hundungdom. När förslag kom att flytta golfbanan var intresset av att behålla golfen så stort att annan samhällsplanering fick stå tillbaka. I fallet med koloniområdet är det alltså annorlunda och det är svårt att inte fråga sig varför.Varför är det så bråttom att vräka, när tydlig plan för Ostlänken ännu inte finns? Om det är så bråttom, varför vräks då inte övriga verksamheter samtidigt? Vad gör kolonisterna till individer, det vill enskilda medlemmar i kommunen, när föreningarna för golfspelare, skyttar och hundungdomar ses som grupper, inte individer?Vänsterpartiet, som inte har någon ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden, anser att hanteringen av kolonisternas förening på Tomteboda koloniområde är under all kritik. Koloniträdgårdar bidrar till välbehövliga gröna oaser i ett utbrett stadsområde, samtidigt som de ger människor möjlighet till rekreation. Traditionellt har även personer med begränsad inkomst kunnat nyttja en kolonilott, vilket har gett många människor möjlighet till en egen täppa och glädjen av hemodlade godsaker.Integration och gemenskap uppstår som en direkt följd av att människor ses och umgås. Detta borde främjas i dagens samhälle. Kommunen borde vara tacksam för de bidrag till renare luft och gröna inslag i stadsmiljön, som kolonilotterna utgör. Om koloniområdet måste bort, så bör detta ske så sent som möjligt i järnvägsprocessen, samtidigt som man avhyser övriga verksamheter.

Självklart ska föreningen i så fall få tillgång till ny mark. Gör om beslutet och be kolonisterna om ursäkt.

Eva Lindblad, kommunfullmäktigeledamot (V)

https://etidning.corren.se/1961/Corren/325945/2020-08-28/15385231/Ge-Tomteboda-koloni-en-rattvis-behandling