Linköping ska få ett nytt koloniområde

LINKÖPING 2021-05-25

Kolonilotter och odling verkar ligga fullmäktiges ledamöter varmt om hjärtat. Sällan har enigheteten varit så stor som när Miljöpartiets motion om att skapa ett nytt koloniområde i Linköping bifölls.

Tomas Bystedt (L) kände sig manad att bekänna färg och beskrev sig själv som en grön liberal med egen kolonilott, vilket i sin tur fick Anna Steiner Ekström (M) att utropa sig till grön moderat.

Upphovet till entusiasmen var en motion från Miljöpartiet från september förra året där Rebecka Hovenberg, Gunnar Gustafsson och Petter Mattsson yrkade på att kommunen skulle hitta ett nytt område för Tomtebodakolonisterna som sagts upp av kommunen.

Nu är förvisso den frågan löst för fem år framåt, men flera av ledamöterna påpekade att intresset för kolonilotter är mycket stort. Objekten är få och de riskerar därför att bli för dyra.

– Eftersom det är så stor efterfrågan på kolonilotter är det här beslutet extra roligt, sa Rebecka Hovenberg (MP).

Hon luftade ändå en viss oro för att beslutet om att ta tillbaka uppsägningen av Tomteboda möjligen kunde innebära att intresset för att hitta en ersättningsplats minskar.

Beskedet från Muharrem Demirok (C), var snarare det motsatta.

– Nu finns gott om tid att hitta ett nytt område för Tomteboda. Samtidigt är det viktigt att fortsätta att jobba med fler platser för odlingsmöjligheter. Det finns redan utpekade områden. Men också i befintliga koloniområden kan det rymmas fler kolonister, sa han.

Och tillade:

– Utrymmet och möjligheten att utveckla koloniverksamhet i Linköping är kanske inte oändlig, men väldigt stor.

Annika Ekstedt

Annika.Ekstedt@ostmedia.se