Ostlänken genom Linköping!

När och Hur kan DU påverka järnvägsdragningen genom Linköping?

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=10d8c14f04e74fce891662193e7170afUnder den fortsatta planläggningen av delsträckan Linköping kommer samrådstillfällen anordnas och de som berörs av projektet kommer att bjudas in i god tid. Vid samrådstillfällena finns det möjlighet att träffa kunniga inom projektet för att få ta del av information och lämna eventuella synpunkter.
Synpunkter tas även emot löpande.

Har du synpunkter om projektet är du välkommen att skicka dem till trafikverket, ju tidigare trafikverket får in dina synpunkter, desto större möjlighet har de att ta hänsyn till dem innan formella beslut tas.
Du kan alltid skicka synpunkter till ostlanken@trafikverket.se , ange diarienummer TRV2014/72087.

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till trafikverket om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/ostlanken