Segerstéen (M) upprörs av förslag för Stångådalsbanan

"Jag har haft en dialog med Jakob Käll, min kollega i Vimmerby. Vi är överens om att vi som berörs ska träffas efter valdagen för att agera", säger Christer Segerstéen (M). Jakob Käll (C) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun.
"Även om vi i dagsläget inte ser någon större godstrafik från Linköping och söderut på Stångådalsbanan så finns det inget som säger att det inte kan ändras i framtiden", konstaterar Christer Segerstéen (M).
"För Kinda är det totalt oacceptabelt", säger Christer Segerstéen (M) och syftar till förslaget att låta Tannefors bli ändstation för Stångådalsbanan.

”Jag har haft en dialog med Jakob Käll, min kollega i Vimmerby. Vi är överens om att vi som berörs ska träffas efter valdagen för att agera”, säger Christer Segerstéen (M). Jakob Käll (C) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun.

Foto: Agnes Ganestål

Om Tannefors blir ändstation för Stångådalsbanan så skulle det ta död på tågbanan. Det menar Christer Segerstéen (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Kinda.

Kinda 7 september 2022 11:50

Trafikverket utreder, i samband med planeringen av Ostlänken, utformningen av Stångådalsbanan och Tjustbanan. Ett av flera förslag är att låta Tannefors bli ändstation för de båda tågbanorna. Christer Segerstéen (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Kinda kommun, upprörs av förslaget.

– Jag flög i taket när jag läste det. För Kinda är det totalt oacceptabelt. Det du gör är att ta död på Stångådalsbanan, framför allt om man ser till framtida godstrafik, säger han.

undefined

Christer Segerstéen (M) är kritisk till förslaget att låta Tannefors bli ändstation för Stångådalsbanan.

Foto: Agnes Ganestål

Hur tror du att förslaget hade påverkat de Kindabor som i dag reser med Stångådalsbanan?

– I det korta perspektivet hade folk lärt sig att hantera det, men i det längre perspektivet hade man valt att ta bussen i stället, för med den kommer du direkt till stationsområdet. Det här är mycket negativt. I slutändan kan det bli så att folk tar bilen i stället.

Kan du se något positivt med förslaget?

– Nej, för Kinda ser jag inget positivt. Styrkan med Stångådalsbanan är att du har en trafikbana som går parallellt med den stora stambanan, så att du kan avlasta trafiken. Det är den allvarligaste biten, att du skär av en viktig transportled.

undefined

”Även om vi i dagsläget inte ser någon större godstrafik från Linköping och söderut på Stångådalsbanan så finns det inget som säger att det inte kan ändras i framtiden”, konstaterar Christer Segerstéen (M).

Foto: Agnes Ganestål

Samtidigt förstår Christer Segerstéen (M) att man från Linköping kommuns perspektiv kan se positiva aspekter med förslaget.

– Jag kan tänka mig att Linköpings kommun tycker det är bra att man blir av med ett trafikhinder, men det är ingenting som gynnar oss så jag har väldigt svårt att se något positivt med det här.

Trafikverket utreder, förutom att låta Tannefors bli slutstation, flera alternativ för Stångådalsbanan och Tjustbanan. Det handlar bland annat om en ny sträckning från Tannefors till Steninge, där en ny station byggs, gemensam med Ostlänken och södra stambanan. Ett förslag är också att Stångådalsbanan ska svänga av österut, före Linköping, för att sedan ansluta till södra stambanan i riktning mot Norrköping. Ett tredje förslag är att ett spår behålls in till dagens resecentrum.

undefined

”Jag är förvånad att det här kom upp på tapeten igen”, säger Christer Segerstéen (M) om förslaget att låta Tannefors bli ändstation för Stångådalsbanan.

Foto: Agnes Ganestål

– Att man tittar på de andra alternativen är en annan sak, men att klippa banan och att Tannefors blir ändstation… Du hör att jag är upprörd.

Christer Segerstéen (M) fastslår:

– Tittar vi framåt så kommer kollektivåkandet att vara en väldigt viktig del för att flytta sig från punkt A till B. Vi har bra bussförbindelser från Kisa via Rimforsa, men Stångådalsbanan är ett komplement som också nyttjas av många.