Region Östergötlands inställning hotar nya stambanor

Järnvägsfrämjandet ber i debattartikeln Linköpings och regionens politiker att gå före och visa vägen för hur den stora järnvägsutbyggnaden kan förbilligas.

Region Östergötlands inställning hotar nya stambanor
Foto: Michael Probst

Ostlänken ingår inte i Trafikverkets nya Inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2022-2033. Det framkommer som svar på direkt fråga till Trafikverket helt nyligen.

Corren.se: LINKÖPING 17 DECEMBER 2020

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett brev till regeringen avsänt den 5 oktober i år kräver vår region tillsammans med Västra Götaland och Region Jönköping att resultaten av Sverigeförhandlingen med stationslägen i berörda kommuner ska fortsätta att gälla.

Det verkar därmed som att regionala särintressen äventyrar all långsiktig järnvägsplanering i Sverige. När Trafikverket i sin senaste PM 26 oktober säger att genomfarterna i berörda städer, däribland Linköping, blir för dyra och föreslår banor utanför tätorterna så leder detta till starka reaktioner från flera kommuner. Men, i ett läge där den samhällsekonomiska vinsten av investeringar i snabbjärnväg ifrågasätts, där en oenig riksdag dessutom riskerar stoppa varje förslag till realisering så kanske en mer ödmjuk inställning från Linköpings kommun och Region Östergötland skulle kunna öppna för ett genombrott?

Linköpings krav på en tunnel under staden är nämligen ett av skälen till dyra genomfarter i Trafikverkets bedömningar. Om kostnaden är för hög så borde alla berörda parter inrikta sitt arbete på hur en billigare planläggning kan genomföras utan för stora avkall på funktionalitet. Här kommer några tips om hur inriktningen i arbetet borde prioriteras.

Utgå från den billigaste som enligt Trafikverkets förslag är en bansträckning utanför Linköping längs E4:an. Låt tåg som ska stanna i Linköping nå stadskärnan genom att ansluta den nya stambanan till befintlig centralstationen via ett förbindelsespår. Bygg ut spårområdet och den nuvarande stationen så att kapacitetsbehovet tillgodoses. Ett genomarbetat förslag för detta finns framtaget av Järnvägsfrämjandet som vi kan presentera för våra politiska företrädare.

Fördelar – vi slipper flytta ut vårt nav, befintlig station, längre ut från centrum. Vi slipper en besvärlig trafikförsörjning över våra broar till ett nytt resecentrum öster om Stångån. Vi slipper en ny barriär genom staden med passerande tåg i hög hastighet – de tåg som ska passera, passerar längs E 4:an. Om samma princip tillämpas för övriga berörda städer så kan dessutom de resenärer som åker med non-stop tåg Stockholm-Malmö eller Göteborg tillgodogöra sig en tidsvinst på upptill 30 minuter.

Det finns en farhåga att Linköping skulle missa många tågförbindelser med en bana längs E:4 an. Risken är inte så stor. I dag går det 36 enkelturer mellan Stockholm och Linköping mot 16 turer mellan Stockholm och Malmö. Linköping kommer med största sannolikhet att fortsätta vara attraktivt att trafikera för SJ och andra operatörer. 

I nationens intresse så ber vi nu Linköpings och regionens politiker att gå före och visa vägen för hur den stora järnvägsutbyggnaden kan förbilligas.  Med god uppslutning från andra berörda kommuner leder detta till en lägre total kostnad vilket i sin tur banar väg för att det verkligen kommer att byggas nya stambanor.

Ulf Flodin, för Järnvägsfrämjandet