Ministerns besked: ”Ostlänken ska byggas”

Ministerns besked: "Ostlänken ska byggas"

Höghastighetsjärnvägarna ska byggas – inklusive Ostlänken. Det beskedet från regeringen glädjer kommunalrådet Niklas Borg (M) i Linköping. ”Men än kan vi inte andas ut”, säger han.

Linköping 16 april 2021 12:52

Regeringen lade på fredagen fram sin infrastrukturproposition. En sådan presenteras vart femte år och utgör en ekonomisk ram för de kommande tolv åren. Det rör sig om allt från flyg och sjöfart till vägar och järnvägar.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterade propositionen vid en digital presskonferens.

– Vi gör den största satsningen någonsin, en ökning från 622,5 miljarder till 799 miljarder. Det gör det möjligt att underhålla den infrastruktur vi har, men också att göra nyinvesteringar, sade Per Bolund.

De riktigt stora investeringarna rör järnvägsnätet.

– Vi ska bygga de nya höghastighetsjärnvägarna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men vi ska också bygga färdigt Norrbotniabanan, sade Bolund.

”De här satsningarna är nödvändiga för att behålla Sveriges konkurrenskraft”, säger Tomas Eneroth (S)

I de nya stambanorna ingår Ostlänken mellan Järna och Linköping, via Nyköping och Norrköping. Frågan är om propositionen innebär att Trafikverket nu kan gå vidare och planera Ostlänken enligt det ursprungliga förslaget – det vill säga med centralt placerade stationer i Linköping och Norrköping. Vi ställer frågan till Tomas Eneroth:

– Ostlänken ska byggas i dialog mellan Trafikverket och kommunerna. Men med den ekonomiska ram vi nu ger finns förutsättningarna för det. Och med all respekt, vi kan inte ha stambanor där tågen inte stannar någonstans. Det ger ingen regional utveckling. Och man måste kunna hoppa på tågen inne i staden, säger Tomas Eneroth.

Trafikverket lade nyligen fram besparingsförslag som gick ut på att ha färre stationer och att placera de kvarvarande utanför städerna. Eneroth vill hitta andra sätt att få ner kostnaderna.

– Jag är smålänning. Vi kan inte acceptera de kostnadsökningar som skett, både vad gäller underhåll och nybyggnation. Vi kommer att sätta hård press på entreprenörerna, säger Eneroth.

”Ett välkommet besked. Men det ska igenom riksdagen också”, påpekar Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, välkomnar regeringens uttalanden om Ostlänken.

– Äntligen, det är mycket glädjande besked. Men det är ändå lite för tidigt att andas ut.

Det Niklas Borg syftar på är att propositionen måste gå igenom riksdagen också. Preliminärt blir det omröstning 21 juni. S och MP har C och L med sig, men det räcker inte för majoritet.

– Jag har svårt att se att mitt eget parti kommer att svälja hela propositionen. Man har sagt att man är för Ostlänken men emot de andra stambanorna. KD och SD är också emot, så det ser ut att hänga på att regeringen får med sig Vänsterpartiet.

”Det här är ett led i att göra Sverige fossilfritt”, säger Per Bolund (MP).

Om regeringsförslaget går igenom riksdagen finns det ytterligare ett nålsöga att passera. Infrastrukturpropositionen sätter bara de ekonomiska ramarna. Vilka enskilda projekt som i praktiken ska förverkligas avgörs inte förrän i den så kallade nationella planen, som ska fastställas under nästa år.

Bolund och Eneroth verkar dock säkra på sin sak.

– Höghastighetsjärnvägarna ska byggas. Att kapaciteten i järnvägsnätet byggs ut är en förutsättning för att nå målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Att kunna lägga över mer gods från väg till järnväg är avgörande. Dessutom visar den fantastiska ökningen av tågresandet att svenska folket har gjort sitt val – man vill resa hållbart, säger Per Bolund.  

Investeringarna i järnvägar ökar, jämfört med den förra nationella planen, med 103,5 miljarder kronor till 437 miljarder. 165 miljarder går till underhåll, en ökning med 40.

Ostlänken

Ostlänken planeras som en 16 mil lång dubbelspårig järnväg Järna–Linköping. Nya stationer är planerade i Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Ostlänken ska byggas för persontåg i hastigheter upp till 250 kilometer i timmen och bli en del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö via Jönköping.

Ostlänken ska, förutom kortare restider, frigöra kapacitet på befintliga järnvägar. Därmed öppnas möjligheten för en ökning av regional- och godstågstrafik på dem.

Åke Alvin