Kommunfullmäktiges möte ang ostlänkens dragning genom Linköping

denna sida finns Kommunfullmäktiges kallelse och protokoll angående Ostlänkens dragning genom Linköping. Se punkt 12

Mötet genomfördes 22-03-29 Kl 09:oo-17:oo