Ingen direktanslutning till resecentrum i Linköping

Ny station för Tjustbanan likvärdig enligt Trafikverket
Den långa röda rektangeln markerar var Tjustbanans nya slutstation skulle ligga. Den röda punkten visar läget för dagens stopp i Tannefors. Den bruna rektangeln i övre delen av bilden visar det ungefärliga läget för den nya centralstationen.
Tjustbanan Tannefors

Den långa röda rektangeln markerar var Tjustbanans nya slutstation skulle ligga. Den röda punkten visar läget för dagens stopp i Tannefors. Den bruna rektangeln i övre delen av bilden visar det ungefärliga läget för den nya centralstationen.

Tjustbanan kommer inte längre att stanna på resecentrum i Linköping. Arkivbild.

”När vi åker tåg hit till vårt sommarhus vill vi ofta göra ett stopp i Linköping. Jag undrar om de har gjort en ordentlig undersökning om vem som gynnas och vem som missgynnas av det här. Vi vill gärna fortsätta åka tåg då det är mycket smidigare än buss.”, säger Pernilla Leviner.

Foto: Cajsa Joelsson

Tjustbanan kommer inte få någon direktanslutning till den nya centralstationen i Linköping när Ostlänken byggs. ”Det är förskräckligt”, säger Åtvidabergsbon Bengt Kindstrand.

Åtvidaberg 30 juni 2023 05:00

Tjustbanans direktanslutning från Åtvidaberg till Linköpings nya centralstation kan försvinna. Det presenterade Trafikverket i sitt regeringsuppdrag om Ostlänken på måndagen. 

Slutstationen för de som åker från Åtvidaberg och Västervik kommer istället befinna sig några kilometer bort från centralstationen i det som kommer kallas ”Nya Tannefors”. 

undefined

”Det är väldigt tråkigt att höra att tåget inte kommer stanna i Linköpings resecentrum. Det blir mycket krångligare då”, säger Alicia Kardell som ofta brukar pendla mellan Åtvidaberg och Linköping.

Foto: Cajsa Joelsson

Kalmar regions styrelseordförande Angelica Katsanidou (S) är inte förvånad över beslutet.

– Ja det kom inte som en överraskning tyvärr, jag är inte jätteförvånad. Vi har förstått att det har lutat åt det här hållet, säger Angelica Katsanidou. 

Angelica Katsanidou menar att det kommer minska trafiken kraftigt till Kalmar län.

– Vi ser i statistiken att de allra flesta som reser från länet ska vidare, att man inte stannar i Linköping. Ju fler byten man har, desto svårare blir beslutet att åka med tåget.

undefined

”När vi åker tåg hit till vårt sommarhus vill vi ofta göra ett stopp i Linköping. Jag undrar om de har gjort en ordentlig undersökning om vem som gynnas och vem som missgynnas av det här. Vi vill gärna fortsätta åka tåg då det är mycket smidigare än buss.”, säger Pernilla Leviner.

Foto: Cajsa Joelsson

Pernilla Leviner och dottern Anna Hägglund Leviner har sommarhus i Åtvidaberg och brukar ofta göra ett stopp i Linköping för att ta sig dit. De båda är kritiska mot beslutet. 

– Jag undrar om de har gjort en ordentlig undersökning om vem som gynnas och vem som missgynnas av det här, säger Pernilla Leviner. 

undefined

“Jag förstår inte varför de haft tanken att göra det här överhuvudtaget. Vad tjänar man i tid? Och hur mycket pengar har det kostat att utreda det här, och det är ännu inte färdigt. Jag tycker det är förskräckligt. Det finns andra saker att lägga pengar på”, säger Bengt Kindstrand.

Foto: Cajsa Joelsson

Åtvidabergsbon Bengt Kindstrand anser att beslutet är förskräckligt. 

– Jag tycker det är skit, det finns andra saker att lägga pengar på, säger Bengt Kindstrand.

undefined

Tjustbanan kommer inte längre att stanna på resecentrum i Linköping. Arkivbild.

Foto: Marie Kerrolf

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Cajsa JoelssonHilda BomanKarin HertzAndreas Johansson

Stora frågetecknet efter tågbeskedet: ”Vi är oroade”

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, meddelar att kommunen kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten. Målet är att hitta en lösning för Ostlänkens väg ut ur Linköping.
Trots Trafikverkets besparingsåtgärder ska den nya stationen i Linköping fortsatt byggas vid Steninge. Däremot ska antalet spår bli sex stycken istället för åtta.
Ostlänken kan försenas ännu mer. Det oroar kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) som här syns tillsammans med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, meddelar att kommunen kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten. Målet är att hitta en lösning för Ostlänkens väg ut ur Linköping.

Foto: Dennis Petersson

Trafikverkets åtgärder för att göra Ostlänken billigare kan försena projektet ännu mer. ”Det är vi inte nöjda med”, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Linköping 28 juni 2023 16:03

I december förra året avbröt regeringen planeringen av nya stambanor i Sverige och gav samtidigt ett tydligt direktiv till Trafikverket. Myndigheten fick i uppdrag att minska byggnationskostnaderna för Ostlänken mellan Linköping och Järna. Under måndagen presenterade Trafikverket sina förslag, som bland annat innebär att sträckan ut ur Linköping, mot Sjögestad och Vikingstad, avbryts helt samtidigt som åtta järnvägsspår genom Linköping reduceras till sex.

– Vi är positiva till att Steninge fortfarande är huvudstationen och vi är inte speciellt förvånade över förslaget att minska antalet spår. Det ligger i linje med det uppdrag som regeringen har gett där fokus ligger på det regionala resandet istället för en sammanlänkad höghastighetsbana som de tidigare har sagt, säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Kristina Edlund.

undefined

Trots Trafikverkets besparingsåtgärder ska den nya stationen i Linköping fortsatt byggas vid Steninge. Däremot ska antalet spår bli sex stycken istället för åtta.

Foto: Victor Bomgren

Vad blir egentligen konsekvensen av färre spår?

– Tanken var att det skulle finnas ett antal tåg som skulle gå mellan Malmö och Stockholm med väldigt få stopp. Min bedömning är att det är dem man plockar bort nu. Nu planerar man istället för fler stopp längs sträckan för att förbättra regional arbetsmarknadspendling.

Trafikverkets bedömning är alla åtgärder, som syftar till att minska byggnationskostnaderna, riskerar att försena projektet i ytterligare två år.

– Det är vi oroade över givetvis. Det finns redan i dag väldigt stora behov av att få till en bättre järnväg och vi har många Linköpingsbor som dagligen är frustrerade över problem med spåren, säger Kristina Edlund och fortsätter:

– Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv står vi ju också och väntar på att få bygga den stad som vi så länge har pratat om.

undefined

Ostlänken kan försenas ännu mer. Det oroar kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) som här syns tillsammans med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Foto: Dennis Petersson

En stor fråga som nu hänger i luften, efter Trafikverkets senaste besked, är hur Ostlänken ska ta sig ut ur Linköping. Den nya järnvägen måste kopplas samman med de spår som redan i dag finns söderut mot Malmslätt, Vikingstad och Mjölby.

– Vi ser gärna att den kopplingen sker utanför staden och att järnvägen kommer ut ur Linköping i samband med att vi bygger den nya stationen. Annars är risken att vi under många år har stora byggnationer runt infrastrukturen i centrala Linköping vilket påverkar trafiken och kollektivtrafiken. Vi kommer att föra en dialog med Trafikverket under hösten för att ta fram den lösningen, säger Kristina Edlund.

Så jobbar vi med nyheter

 Läs mer här!Dennis Petersson

Så vill Trafikverket spara på Ostlänken – färre spår

Trafikverket föreslår att det byggs en ny järnvägsstatiojn i Steninge, men den får färre spår än vad som tidigare utlovats.

Trafikverket föreslår att det byggs en ny järnvägsstatiojn i Steninge, men den får färre spår än vad som tidigare utlovats.

Foto: Victor Bomgren

Trafikverket föreslår i en ny rapport en rad åtgärder som ska göra det billigare att bygga Ostlänken. Bland annat föreslås att arbetet med järnvägsplanen mellan Linköping och Sjögestad avbryts och att stationen i Steninge får färre spår.

Linköping 26 juni 2023 10:49

I december förra året beslutade regeringen att avbryta planeringen av nya stambanor. Beskedet var dock att Ostlänken skulle byggas som planerat. Samtidigt fick Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder som minskar kostnaden för att anlägga den nya järnvägen mellan Linköping och Järna. 

Trafikverket föreslår att arbetet med järnvägsplanen mellan Linköping och Sjögestad ska avbrytas. Den aktuella sträckan skulle ha kostat cirka 2,5 miljarder kronor att anlägga. 

Samtidigt föreslår Trafikverket att det planerade stationsläget för den nya järnvägsstationen behålls. Det innebär alltså att en ny station kommer att byggas i Steninge – men då med en så kallad integrerad stationslösning och inte en separerad station. Den lösning som föreslås innebär färre spår än en separerad station.   

– Det tidigare systemet var helt separerat och hade mycket höga krav på punktlighet. Vi ville ha ett system som bara kunde ha de snabba tågen och separera dem från övrig trafik. Nu har vi fått ett uppdrag från regeringen som innebär att banorna ska vara mer regionalt anpassade, säger Ann Sofie Atterbrand, verksamhetsstyrningschef med ansvar för nya stambanor på Trafikverket. 

I det tidigare förslaget fanns åtta järnvägsspår genom Linköping. Det nya förslaget innebär att det blir sex banor. 

– Det gör det lite tightare för resenärerna i positiv mening. Stationsområdet blir lite mindre så det blir lättare att ta sig mellan spåren. Vi ser fortfarande att vi kommer att snabba tåg på Ostlänken, men det möjliggör att till exempel snabba regionaltåg också kan nyttja banorna. Det påverkar kapaciteten väldigt mycket, säger Atterbrand. 

Trafikverket skriver: ”Med mer integrerade stationslösningar i Norrköping och Linköping blir det möjligt för andra tågupplägg att nyttja den nya banan. Det innebär exempelvis att det blir möjligt för regionaltåg från Katrineholm att växla spår i Norrköping och komma snabbare till Linköping. Godstrafiken kommer även fortsättningsvis att nyttja befintliga stambanor.” En integrerad station i Steninge förväntas spara mellan 1 och 2 miljarder kronor. 

– Tidigare hade vi högre punktlighetskrav för Ostlänken än vad vi hade för andra delar av systemet. 95 procent är fortfarande en hög tillgänglighet. Vi anser att det blir en lika bra lösning, säger Attebrand. 

Att behålla den befintliga järnvägsstationen i Linköping anses visserligen spara upp till 4,5 miljarder kronor. Men en sådan lösning anser inte Trafikverket vara realistisk. Anledningen är att en sådan lösning helt saknar acceptans av kommunen. Att behålla stationen skulle kräva ”stora omtag process- och tidsmässigt”. Dessutom skulle trafikstörningarna bli stora under byggtiden. 

Linköpings kommun har i kontakter med Trafikverket framhållit att det är viktigt för staden att hela järnvägsanläggningen färdigställs i en sammanhållen tidsperiod – detta för att ”möjliggöra stadsutveckling och inte minst stadsläkning efter att järnvägen färdigställts”. 

Trafikverket vill nu inleda en dialog med Linköpings kommun om hur det i framtiden ska vara möjligt att anlägga fler spår västerut från Linköping – utan att det begränsar stadsutvecklingen. Utformningen av den nya stationen, anslutande spårlinjer och sidosystem samt den lämpligaste anslutningspunkten mot Södra stambanan ska utredas. 

Trafikverket bedömer att Ostlänken – med de föreslagna kostnadsbesparande förslagen – totalt kommer att kosta 91,4 miljarder kronor att bygga – vilket är ungefär samma prislapp som tidigare. 

”Trafikverket har bedrivit, och kommer fortsätta att bedriva, ett aktivt arbete med att identifiera kostnadsreducerande åtgärder. Dessa tillsammans med uppdaterade kostnadssäkringar och justering av bland annat Linköpings station i form av färre spår, har inneburit minskade kostnader”, skriver myndigheten. 

En ny värdering av omvärldsfaktorer, som marknadsläget och en fördjupad kunskap om de geotekniska förutsättningarna för tunneln ut ur Norrköping, har samtidigt inneburit ökade kostnader.

Trafikverkets föreslagna åtgärder för att minska kostnaderna kommer att leda till att hela projektet försenas med mellan ett och två år. ”Ett fördjupat arbete kring hur detta påverkar det totala genomförandet, och hur trafikstarten påverkas, kommer att göras under hösten 2023”, skriver Trafikverket. 

Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. 25 procent av Ostlänken byggs på bro eller i tunnel.

Restiden mellan Linköping och Stockholm beräknas bli drygt en halvtimme kortare än med dagens tåg. Samtidigt frigörs plats på den gamla stambanan för bland annat godståg.

Beräknad kostnad: 91,4 miljarder kronor.

Trafikverket har utrett åtgärder för att sänka kostnaden.

Så jobbar vi med nyheter

 Fredrik Quist Corren.se

Beslutet: Här ska Ostlänken byggas genom Linköping

  • 20 maj, 2022
  • Charlotta Elliot

Så kom det efterlängtade beskedet – Trafikverket har fattat det formella beslutet om Ostlänkens dragning genom Linköping. Det blir in via Steningekorridoren, ut norr om Malmslätt söder om E4:an med anslutning till Södra stambanan vid Vikingstad/Sjögestad.

Läs mer

Valet av korridor är en viktig milstolpe som öppnar upp för Linköpings fortsatta tillväxt och expansion. Både TrafikverketLinköpings kommun och länsstyrelsen i Östergötland är nöjda med överenskommelsen. Det är vi på Östsvenska Handelskammaren och ESIC också!

Nästa steg i processen är att ta fram en detaljerad beskrivning av exakt var järnvägen ska gå. Placeringen för stationen blir i området mellan Stångån och Bergsvägen, tänk dig i förlängningen av Sankt Larsgatan. Det kommer att bli en gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan. Precis var den ska placeras får vi återkomma till efter detaljplaneringen, säger Alexander Santos, programchef Ostlänken.

Charlotta Elliot, projektledare ESIC