Tannefors kan bli slutstation för Stångådalsbanan

Ska Stångådalsbanan och Tjustbanans tåg kunna köras till nya resecentrum när Ostlänken byggs? Eller blir Tannefors ändstation? Frågan utreds nu av Trafikverket.
Så här ser Trafikverkets karta över Ostlänkens korridor genom Linköping ut. Det orange fältet under bokstaven ö på kartan visar en möjlig anslutning för Stångådalsbanan till stambanan. Men om den anslutningen ska bli verklighet utreds nu.

Ska Stångådalsbanan och Tjustbanans tåg kunna köras till nya resecentrum när Ostlänken byggs? Eller blir Tannefors ändstation? Frågan utreds nu av Trafikverket.

Foto: Karin Hertz/Jimmy Karlsson

I samband med planeringen av Ostlänken utreder nu Trafikverket även Stångådalsbanan och Tjustbanan. Ett alternativ är att låta Tannefors bli ändstation.

Linköping 6 september 2022 05:00

Trafikverket kom i våras fram till hur Ostlänken ska dras genom Linköping – nämligen genom Torvinge, längs med Kallerstadsleden till ett nytt resecentrum nära Steningeviadukten och ut ur staden norr om Malmslätt.

Till den valda korridoren ritade Trafikverket även in en möjlighet att ansluta Stångådalsbanan till den nya stationen, med nya spår parallellt med Ostlänken.

Men frågan om Stångådalsbanan (Kalmar–Linköping)och Tjustbanan (Västervik–Linköping) är inte färdigutredd.

– Vi tittar nu på olika alternativ i samband med att vi går vidare med den fysiska planläggningen, säger Andreas Hult, projektledare för Ostlänken genom Linköping.

Fyra alternativ kan utkristalliseras:

  • Ny sträckning till en ny station som är gemensam med Ostlänken.  
  • Tannefors station (Saab) blir ändstation. Annan kollektivtrafik mellan Tannefors och nya resecentrum.
  • Stångådalsbanan svänger av österut före Linköping och ansluter till södra stambanan i riktning mot Norrköping.
  • Ett spår behålls in till dagens resecentrum.

– Vi behöver fastställa två viktiga förutsättningar innan vi planlägger Ostlänken färdigt genom Linköping. Stångådalsbanan är den ena. Den andra är var vi kan placera sidosystemet, det vill säga uppställningsspår för Ostlänkens och södra stambanans tåg, säger Andreas Hult.

Framför allt Region Kalmar och kommunerna längs de båda banorna har länge slagits för en gemensam station med Ostlänken och för en anslutning till södra stambanan. Kopplingen till stambanan anses viktig, inte minst för möjligheten att i framtiden kunna återuppta godstrafik.

undefined

Så här ser Trafikverkets karta över Ostlänkens korridor genom Linköping ut. Det orange fältet under bokstaven ö på kartan visar en möjlig anslutning för Stångådalsbanan till stambanan. Men om den anslutningen ska bli verklighet utreds nu.

Foto: Trafikverket

Trafikverket har å sin sida svarat att banornas funktion ska behållas. Just ordet funktion spelar nu en central roll i Trafikverkets utredning. Frågan är om man kan anse att Stångådalsbanans funktion bibehålls om Tannefors blir slutstation, med bussanslutning till nya resecentrum.

– Vi har ännu inte haft någon dialog med kommunerna eller regionerna i den här frågan. Vi vill först utreda alternativen ordentligt och det tar åtminstone en månad till, säger Andreas Hult.

Alternativet med Tannefors som ändstation skulle innebära en försämring för många resenärer. På plussidan finns att man slipper kostnaden för nya spår och att Linköping får en barriär mindre.

– Vi gör en samhällsekonomisk sammanvägning. Det vill säga, vad är kostnaden kontra nyttan med de olika alternativen, säger Andreas Hult.