Tomteboda koloniförening kan stanna!

Kommunens pressmeddelande

24 maj 2021 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö

Föreningen som arrenderar koloniområdet i Tomteboda får vara kvar i ytterligare en femårsperiod.

Tomteboda koloniförening, som ligger vid Råberga, får arrendera ytterligare fem år.

– Kommunens behov av marken, där Tomteboda koloniförening har sin verksamhet, dröjer. Därför kan föreningen arrendera marken i ytterligare en femårsperiod, vilket känns bra att kunna berätta, säger Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Muharrem Demirok (C).

I slutet av förra året sade kommunen upp koloniföreningens arrende. Anledningen till uppsägningen var att kommunen inom några år behöver marken för kommande byggnation av höghastighetsjärnvägen Ostlänken.

Tomteboda och Ostlänken

Trafikverket har dock meddelat att de inte kan ge besked om hur Ostlänken kommer att dras genom Linköping förrän under 2022. Oavsett vad beslutet blir, dröjer det sedan flera år innan själva bygget påbörjas. Det innebär att Tomteboda koloniförening kan fortsätta sin verksamhet i området ännu en arrendeperiod innan det kan vara aktuellt med en ny uppsägning.

Samtidigt som beslutet om uppsägning togs i december påbörjade kommunen ett arbete med att hitta en ny plats för föreningens koloniverksamhet.

– Nu får kommunen också längre tid på sig att hitta en så bra plats som möjligt för föreningens verksamhet, vilket förstås är positivt för båda parter, säger Muharrem Demirok.

Fakta kring Tomteboda koloniförening:

  • Kommunen sade upp föreningens bostadsarrende i Tomteboda i december förra året. Föreningen hade då ett år på sig att avveckla verksamheten i området, samtidigt som kommunen åtog sig att hitta en ny plats för föreningens koloniverksamhet.
  • Föreningen arrenderar området i perioder om fem år i taget. Det finns regler som styr hur en uppsägning får gå till. Om markägaren (som i det här fallet är kommunen) vill säga upp ett bostadsarrende, måste det göras senast ett år innan en ny femårsperiod inleds. Om markägaren inte säger upp avtalet, förlängs det med ytterligare fem år.
  • Föreningen valde att överklaga uppsägningen och kommunen väljer att gå på föreningens linje och planerar därför att upphäva sitt eget beslut om uppsägning. Detta för att tidplanen för beslutet om Ostlänkens dragning genom Linköping har flyttats fram.
  • Onsdag 2021-05-26 maj kommer samhällsbyggnadsnämnden fatta formellt beslut i frågan om att upphäva sitt beslut om uppsägning.

Föreningen tackar hjärtligt alla som medverkat till denna framgång. Allt från digital uppmuntran på sociala medier och via mail, till de som mer aktivt varit delaktiga. Nu börjar nästa steg…