Stationer, 2 förslag

Bifogar vårt förslag för kännedom

Det här är kommunens vision av en ny station vid ALG.
Nu vill man bygga motsvarande station vid Arenaskolan
för att kunna dra spåren i tunnel under Stångån?
Vårt förslag är en uppgradering av befintlig station:
Ostlänken i röd linje med en  grön GC-bro över tre barriärer.
Minimal påverkan av stadsbilden och vacker utsikt från tågen.
https://corren.se/artikel/hans-forslag-flytta-inte-stationen/7rk29kmr