Snabbtågen för dyra

S-toppen: Snabbtågen för dyra

Publicerad 2016-02-24 16:17

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S). Foto: Marcus Ericsson/TT

Bygget av den nya höghastighetsbanan blir allt mer ifrågasatt. Nu kommer hård kritik från ledande socialdemokrater och moderater i Stockholm. ”Höghastighetstågen är alldeles för dyra”, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.
 Dagens industri har tidigare rapporterat om den hårda kritik som finns inom näringslivet mot den nya höghastighetsbanan.

Kostnaden för projektet har ökat och beräknas nu till någonstans mellan 190 och 320 miljarder kronor.

”Om det tar två timmar eller tre timmar till Göteborg är väl inte det viktigaste här i livet”, säger Karin Wanngård.

I början av mars ska de berörda kommunerna och regionerna komma med sina yttranden om de olika trafiksatsningarna i den så kallade Sverigeförhandlingen.

Från Stockholm är kritiken högljudd mot det nya snabbtågsprojektet.
”Generellt sett kan jag tycka att höghastighetstågen är alldeles för dyra”, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.
Höghastighetsbanan riskerar att sluka ungefär hälften av alla nyinvesteringar i infrastruktur i decennier. Trafikverket har tidigare varnat för att andra viktiga framtidsprojekt kommer att slås ut om inte anslagen höjs kraftigt.

”Det är frågan om det kommer att vara rimligt att kunna finansiera höghastighetståg när vi har en befintlig tåginfrastruktur som i dag kanske inte alltid fungerar hundraprocentigt. Den behöver också extra resurser”, säger Karin Wanngård.

Di har talat med flera bedömare som tvivlar på att projektet kommer att bli av. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) har varnat för en gökunge och sagt att regeringen vill ha en tydligare bild av kostnaderna innan man fattar något beslut.

I Stockholm står en utbyggnad av den regionala tågtrafiken och tunnelbanan betydligt högre upp på önskelistan än en satsning på höghastighetståg.

”Om det tar två timmar eller tre timmar till Göteborg är väl inte det viktigaste här i livet”, säger Karin Wanngård.

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting, ser inte bara frågetecken kring finansieringen.

Den nya höghastighetsbanan söderifrån kommer att sluta i Järna. Därifrån ska tågen rulla vidare på redan befintliga spår in till Stockholms central.

”Det tenderar att tränga undan våra pendeltåg och det kommer jag aldrig att kunna köpa”, säger han.

Nästa år invigs Citybanan, som är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Även om den ökar spårkapaciteten kraftigt så kommer det inte att lösa problemen med höghastighetsbanan, enligt Kristoffer Tamsons.

”Det är en satsning vi gör för att vi vill förstärka kapaciteten och robustheten i vårt pendeltågssystem. Det är inte en satsning vi gör för att skapa möjligheter för staten att köra höghastighetståg”, säger han.

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm, är inne på samma linje.

”För regionens tillväxt är den regionala kollektivtrafiken viktigast. Det är inte acceptabelt om en satsning på höghastighetståg innebär en försämring för våra pendeltåg och den regionala tågtrafiken”, säger hon.