PARKERING

För allas trivsel har styrelsen beslutat att förtydliga tidigare beslut om parkering genom stora skyltar.

Vägmärket vid infarten betyder att det är parkeringsförbud i hela området!

Det betyder att det är förbjudet att parkera på gångarna och vid egen tomt!

Det innebär att Inom området får du endast parkera där det är skyltat med ”P”.

Körning på gångarna är endast tillåtet vid lämning eller hämtning av mtrl.

Övrig körning på vägarna undanbedes med bestämdhet!
Du som medlem är också ansvarig att dina gäster respekterar föreningens ordningsregler!

Dessa regler finns också angivna på anslagstavlan vid parkeringen

Överträdelser av dessa regler kommer beivras

//Styrelsen.