Motion till årsstämman

Så här skriver du en motion:
Skriv hela motionen med enkla ord.

Rubrik

Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om och när den ska behandlas. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet.

Bakgrund

Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevanta bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering

Beskriv problemet. Varför finns det ett behov för koloniföreningen att bifalla motionen? Förklara även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning

Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut, yrkande

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Enligt din rekommendation vad exakt skall beslutas? Skriv ”att”-satsen så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska vara så klart formulerad att den inte kan misstolkas.

Undertecknande

Underteckna motionen med ditt namn och föreningsnamn

Skicka motionen

Motionen skickas till styrelsen@tomteboda.eu senast den 31 januari.
Du kan också lämna en utskrift till någon i styrelsen inom samma tidsram.
Du kan läsa mer om vad som gäller i föreningens stadgar.

Här är en ”mall”, hur den kan utformas
Markera och ändra i texten under varje rubrik, så får du med allt.