Linköping måste vänta på Ostlänken

Ostlänken kommer bara att byggas fram till Norrköping i den första etappen. Norrköping–Linköping får vänta, meddelar Trafikverket.

LINKÖPINGS KOMMUN 21 JANUARI 2020 10:51

Trafikverket har beräknat att Ostlänken ser ut att bli cirka 10 miljarder kronor dyrare än de 54 miljarder som budgeterats. Sedan våren 2019 har verket därför försökt hitta besparingar, men bara hittat mindre sådana på en miljard kronor.

Enligt Trafikverket finns de stora osäkerheterna om kostnader från Norrköping och söderut. Därför vill man nu vänta med den etappen.

– Vi planerar att bygga etappvis och börja med den norra delen av Ostlänken, mellan Järna och Norrköping. Det är där vi kommit längst och det gör att vi kan ta järnvägen i bruk i takt med att etapperna blir klara. Vi hoppas kunna sätta spaden i marken under 2023, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

För Linköpings kommunalråd Niklas Borg (M) kom inte beskedet som en överraskning. Han har de senaste dagarna träffat både infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

– Det finns två saker att säga om detta. Jag är glad för signalerna att man nu vill komma igång och bygga Ostlänken. Sedan hade det naturligtvis varit bättre för oss om man kunnat börjat söderifrån. Sträckan Linköping–Norrköping är den mest överbelastade på hela södra stambanan och oerhört viktig för arbetspendlingen.

Niklas Borg är dock inte orolig att det hela slutar med att Ostlänken aldrig byggs till Linköping.

– Tomas Eneroth var mycket tydlig på den punkten. Planen ligger fast, Ostlänken ska byggas till Linköping, säger han.

Enligt Niklas Borg är det i första hand sträckan fram till Loddby, norr om Norrköping, som Trafikverket kommer att starta med. Den sista biten in i Norrköping är inte färdigutredd – bland annat återstår frågetecken kring Resecentrums utformning.

Trafikverkets planering av Ostlänken till och genom Linköping fortsätter. Trafikverket utreder flera olika passager genom Linköping, bland annat ett tunnelalternativ. I december ska ett förslag presenteras.

Det är inte en eventuell tunnel i Linköping som ligger bakom den beräknade fördyringen av projektet, eftersom en sådan kostnad ännu inte är framräknad.

– När planeringen genom Linköping är klar hoppas jag att man kan börja bygga Ostlänken söderifrån också, säger Niklas Borg.

Ostlänken ska enligt Trafikverkets plan vara färdigbyggd 2035. 

– Vår målsättning är att åtminstone delar av Ostlänken ska vara i drift då. Men det är ett stort projekt och mycket som kan hända, säger Einar Schuch.