Kommunen vill ha prislapp för tunnel

Resecentrum ska ligga centralt i Linköping, barriäreffekten ska vara så liten som möjligt och hela Ostlänken ska bli färdig i tid. Det är de viktigaste punkterna i Linköpings kommuns yttrande till Trafikverket, sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Resecentrum ska ligga centralt i Linköping, barriäreffekten ska vara så liten som möjligt och hela Ostlänken ska bli färdig i tid. Det är de viktigaste punkterna i Linköpings kommuns yttrande till Trafikverket, sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).Foto: Johan Nilsson TT/Johnny Gustavsson/Trafikverket

Linköpings ledande politiker står fast vid kravet på en central station och fortsätter att förorda en tunnel för Ostlänken.

LINKÖPINGS KOMMUN 2 MARS 2020 19:30

Trafikverkets senaste samrådsunderlag för Ostlänken lämnade alla möjligheter öppna. Ostlänken kan dras genom Linköping, men också längs E4 med ett resecentrum utanför staden. Det kan bli tunnel, en låg bro över Stångån eller en högre bro där trafiken kan passera under.

Nu ska Linköpings kommunstyrelse yttra sig över underlaget. I förslaget till yttrande, som ska klubbas på tisdagen, håller Linköpingspolitikerna fast vid att Ostlänken ska passera genom Linköping, med ett resecentrum strax öster om Stångån.

I tunnelfrågan är yttrandet inte riktigt lika klart – ordet tunnel nämns inte. ”Järnvägens passage ska utformas med en så liten barriäreffekt som möjligt”, är i stället formuleringen.

– Det är egentligen ingen förändring, vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill ha en tunnel. Men vi vet ju också att båda alternativen behöver utredas och prissättas. Vill vi ha en tunnel kommer det att bli en merkostnad för Linköpings kommun och vi måste få upp på bordet hur stor den kostnaden är, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Kommunstyrelsen skriver att utredningsområdets östra gräns bör justeras så att den ansluter till den färdigutredda sträckan Bäckeby–Tallboda. I klartext handlar det om att man vill att Trafikverket skrotar möjligheten att dra järnvägen utanför staden, längs E4.

– Det alternativet vill vi ha bort från bordet så fort som möjligt, kommenterar Borg. 

Väster om staden har Trafikverket utvidgat utredningsområdet så att Ostlänken kan förlängas förbi Linköping, till en punkt väster om Vikingstad där den kan ansluta till stambanan. Den utvidgningen välkomnades av Region Östergötland och samma inställning har kommunpolitikerna.

– Det ger också en signal om att man ser en fortsättning med nya stambanor söderut och det är vi ju positiva till, säger Niklas Borg.

På flera ställen i yttrandet betonas vikten av att tidsplanen för Ostlänken hålls, vilket skulle innebära att den är klar senast 2035. ”Varje dag utan Ostlänken är en kostnad i form av utebliven nytta”, skriver man.

Första etappen som byggs av Ostlänken blir, enligt Trafikverkets plan, sträckan Järna–Norrköping. Byggstart i Linköping kan det bli allra tidigast 2027.

Runt årsskiftet är det tänkt att Trafikverket och kommunen ska ha kommit överens om Ostlänkens dragning genom – eller förbi – Linköping.