Här vill Regionen att Ostlänken ska dras

För att undvika flaskhalseffekter vill Region Östergötland bygga Ostlänken väster om Vikingstad. Julie Tran (C) är ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

För att undvika flaskhalseffekter vill Region Östergötland bygga Ostlänken väster om Vikingstad. Julie Tran (C) är ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.Foto: Tord Olsson, Hanna Petersson

Region Östergötland välkomnar att Ostlänken nu planeras fortsätta förbi Vikingstad. Resecentrum vill regionen placera centralt i Linköping.

LINKÖPINGS KOMMUN 2 MARS 2020 09:00

Trafikverkets mål är att den planerade Ostlänken ska stå klar för persontåg år 2035. Syftet med bygget är att underlätta trycket på befintliga Södra och Västra stambanan. Därför ska resenärer via Ostlänken enklare kunna ta sig mellan Linköping, Norrköping, Nyköping och Södertälje samt Stockholm. 

För att underlätta tågtrafiken i mellansvenska regionen vill Region Östergötland att Ostlänken fortsätter förbi Vikingstad.

– Vi har gjort ett antal undersökningar med hjälp av konsulter som menar att för att få ut maximal kapacitet för hela tågsträckan behöver den gå väster om Vikingstad. Vi tänker att det inte bara är Östergötland som skulle gynnas av detta utan hela storregionala regionen med östra mellansverige, säger Centerpartisten Julie Tran, ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden. 

I tidigare utredningar slutade Ostlänken vid Steningeviadukten, men i samrådsunderlaget som Trafikverket nu tagit fram fortsätter den ut ur staden och förbi Vikingstad. 

– Då handlar det även om att Ostlänken ska anslutas till Södra stambanan där. Skulle anslutningen ligga i centrala Linköping så finns det risk för flaskhalseffekter, säger Julie Tran.

Region Östergötland vill däremot fortfarande se att Linköpings resecentrum ska ligga centralt beläget även i framtiden.

– Vi har förutom ansvaret för regional utveckling ett mål att fler människor ska åka kollektivtrafik, dels för att klimatet mår bättre av att fler åker kollektivt än att tar bilen. Och har vi en centralt placerad station så ökar chansen att resenärer åker kollektivt, säger Julie Tran och fortsätter.

– Vi har olika exempel där en kommun bygger bostäder nära stationen och en kommun som inte bygger stationsnära. Då har man sett att fler åker kollektivtrafik där man bygger stationsnära bostäder.

För att ytterligare öka kollektivåkandet hoppas Region Östergötland att bygget av Ostlänken ska möjliggöra fler och mer reguljära avgångar för populära tåg som Östgötapendeln. 

– Östergötland ser verkligen fördelarna med att vi har Ostlänken på plats så snart som möjligt. Dels för att få in fler turer, till exempel med framgångssagan som är Östgötapendeln. Men på grund av att det är så trångt och att Trafikverket prioriterar fjärrtågen så kan vi inte få in fler turer. Vi hade önskat att Östgötapendeln skulle avgå varje kvart.