Här är Trafikverkets plan för Ostlänken

Trafikverket planerar att bygga Ostlänken i etapper, med sträckan Järna–Norrköping först. I Linköping kan det bli byggstart allra tidigast 2027.

Trafikverket planerar att bygga Ostlänken i etapper, med sträckan Järna–Norrköping först. I Linköping kan det bli byggstart allra tidigast 2027.
Foto: Trafikverket

På onsdag informerar Trafikverket om Ostlänken på ett Öppet hus. Men beskedet om hur järnvägen ska dras genom Linköping kommer att dröja.

LINKÖPINGS KOMMUN 6 FEBRUARI 2020

Trafikverket inleder nu det första samrådet av flera för den etapp av Ostlänken som ska passera Linköping. Det handlar om sträckan mellan Tallboda och Malmslätt.

Meningen är att allmänhet och myndigheter ska få komma med synpunkter. I det här första samrådet vill Trafikverket i första hand identifiera var det finns känsliga naturområden och hotade arter att ta hänsyn till, och vilken miljöpåverkan en järnväg genom staden kan ge.

– Vi vill veta om vi har identifierat alla miljökonsekvenser och beskrivit dem på rätt sätt, säger Axel Werner, som nu går in som Trafikverkets nya projektledare för sträckan genom Linköping.

På måndag lägger Trafikverket ut faktaunderlaget för samrådet på sin hemsida (trafikverket.se/ostlankenlinkoping). Men i underlaget kommer det inte att framgå var järnvägen kommer att dras – eller om det blir markbundet, broar eller tunnlar genom Linköping.

– Vi visar vilket utredningsområde vi arbetar med. Men det innefattar hela Linköping med omnejd, berättar Werner.

Framåt sommaren väntar nästa samråd, och då är det meningen att planerna ska vara mer konkreta.

– Då ska vi ha kokat ner det hela till ett antal lokaliseringsförslag. Sedan har vi ytterligare ett samråd till hösten där vi beskriver konsekvenserna för de här olika alternativen.

Till årsskiftet ska Trafikverket och kommunen komma överens om dragningen.

– Då kan vi fatta beslutet tidigt nästa år. Beslutet gäller vilken korridor vi ska välja, men det innefattar i praktiken även om det blir tunnel eller markförlagt, säger Axel Werner.

Första etappen som byggs av Ostlänken blir, enligt Trafikverkets plan, sträckan Järna–Norrköping.

– I Linköping kan det bli byggstart allra tidigast 2027, om inga beslut hakar upp sig längs vägen, säger Axel Werner.

Trafikverket har tidigare beräknat att Ostlänken ser ut att bli cirka 10 miljarder kronor dyrare än de 54 miljarder som budgeterats.

– Det är ett problem som måste lösas. Vi gör ett kalkylarbete för Ostlänken nu under våren där vi får en ny bild av var vi ligger kostnadsmässigt, kommenterar Werner.

Trafikverket håller Öppet hus om Ostlänken på onsdag 12 februari kl 17–20 i Konsert & kongress, med föredrag av Axel Werner kvart över varje timme. Representanter från Linköpings kommun kommer också att vara med för att svara på frågor.