Flytt av Tomteboda 2013-04-19

2013-04-19

Flyttning av Tomteboda koloniområde

Tomteboda koloniområde kan få nytt läge i anslutning till Spångerumsbron, vid Åbysäckens friluftsområde i Hackefors.
En prövning av detaljplanenför Tomteboda får inledas.
–Diskussioner om flytt har förts med koloniinnehavarna under en längre tid, så det finns en
medvetenhet om planerna, säger nämndordförande Muharrem Demirok (C).
Nu konkretiseras diskussionerna, men vi har inte landat i någon placering än. Beslut om det ska tas i samråd med kolonisterna.
Anledningen till detaljplaneprövningen är att Tomteboda koloniområde,
som är på cirka 2,5hektar, ligger på mark som kommer att beröras av Ostlänken.
En flytt kan kräva omfattande undersökningar och en lång flyttprocess, därför är det viktigt att inleda arbetet snarast. Det finns vissa oklarheten kring tillfarten till området i Hackefors, därför vill nämnden inte låsa sig till det alternativet, utan även undersöka andra alternativ.
En annan möjlig lösning skulle kunna vara en utvidgning av Emmalunds koloniområde.
Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara ett markområde i Hackefors, mellan
Skonbergavägen och Landerydsvägen, eller på åkermarkerna mellan Regelgatan och
Solängsvägen. I arbetet med Vallastaden ingår att etablera odlingslotter i en parkmiljö norr om Kunskapslänken. Eventuellt kan även detta vara ett alternativ för omlokaliseringen.
–Det är möjligt att ytterligare något läge kan komma att diskuteras.
Att godkänna att en ny detaljplan prövas innebär att kommunen bedömer att
det är befogat att pröva förslaget. Planbeskedet föregriper inte den detaljplaneprocess
då förslagets lämplighet och genomförbarhet slutligt prövas.
 ——————————–
Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämnden pressrelease.
Källa: http://www.linkoping.se/Global/Press/pressmeddelanden/Samh%C3%A4llsbyggnad/Pressmeddelanden%202013/2013-04-18%20samh%C3%A4llsbyggnadsn%C3%A4mnden%20.pdf