ELDNINGSFÖRBUD

När är det Eldningsförbud?

Det är upp till var och en, som tänker grilla, att se till att man följer Länsstyrelsens regler om vad man får göra och hur. När det är eldningsförbud och inte.

Det är alltså inget som koloniföreningen en styr över…

Tänker du grilla…kolla först vad som gäller hos Länsstyrelsen