Då kan beslutet om Ostlänken klubbas

"Vi är glada att så många Linköpingsbor lämnat synpunkter på Ostlänken", säger Kevin Gibbs, delprojektledare på Trafikverket.

”Vi är glada att så många Linköpingsbor lämnat synpunkter på Ostlänken”, säger Kevin Gibbs, delprojektledare på Trafikverket.
Foto: Åke Alvin

LINKÖPING 20 JUNI 2020

Ett hundratal personer har lämnat synpunkter på Ostlänkens dragning. Nu ska Trafikverket minska antalet möjliga korridorer och sätta prislappar på dem.

Det andra av sammanlagt fem samråd om Ostlänkens dragning genom Linköping har nu genomförts. I det här läget finns det nio möjliga korridorer – några med tunnel, några med bro, några med centralt placerad station och några med extern.

– Nu går projektet in i en mer teknisk fas där våra specialister ska granska alternativen och bedöma sådant som spårradie, komfort, hastighet och byggbarhet. Vi ska minska ner de nio korridorerna till fem–sex och göra dem smalare. Sedan ska vi utreda stationsläge på vart och ett av alternativen och sätta ungefärliga prislappar på dem. Någon gång i februari är det dags för ett nytt samråd, berättar Kevin Gibbs, delprojektledare på Trafikverket.

30 april 2021 ska lokaliseringsutredningen vara klar.

– Därefter fattar vi beslut tillsammans med kommunen. Det kan gå ganska snabbt om vi är överens. Det kan också bli aktuellt med förhandlingar där kommunen är med och delfinansierar om man vill ha ett dyrare alternativ än Trafikverket, säger Gibbs.

I den här samrådsrundan är det mest privatpersoner som lämnat synpunkter, men några myndigheter har också deltagit.

Region Östergötland betonar vikten av en centralt placerad station och har starka invändningar mot att inget av alternativen sträcker sig förbi Vikingstad. ”Ostlänkens anslutning till södra stambanan behöver förläggas väster om Vikingstad för att den regionala pendeltågstrafiken ska kunna erbjudas i samma omfattning”, skriver trafik- och samhällsplaneringsnämnden. 

Mjölby kommun vill att stationen placeras i centrum, medan Region Kalmar betonar vikten av att få med Tjustbanan och Stångådalsbanan i planeringen.

Bland privatpersonerna är preferenserna ganska jämnt fördelade mellan en central station och en extern nära E4. Förslag finns på tunnelbana eller spårvagn från en extern station till centrum. Några tycker att även Stångebro är för ocentralt och vill ha stationen där den är idag. 

En person skriver så här: ”Varken jag eller majoriteten av Linköpingsborna har någon kunskap om vad man ska tänka på när man drar en tåglinje. Kör på, jag litar på er”!

Av dem som lämnat synpunkter under samrådet är åldersfördelningen rätt jämn, från 16 år och uppåt. Cirka 30 procent är kvinnor.

– Det är vi väldigt nöjda med. Ibland är det mest äldre herrar som har synpunkter på samråden, nu har vi nått en bredare grupp, konstaterar Kevin Gibbs.