Arrendejustering

(2017-aug) ARRENDEJUSTERING
Styrelsen har under hösten mätt upp alla tomter. Det har visat sig att de flestas areal inte överensstämmer med det som står på kontraktet och därför kommer arrendet att justeras med hänsyn taget till den storlek man faktiskt har på tomten.
Man får framgent betala för den areal man brukar.
Vissa får en merkostnad och andra får en lättnad.

/Styrelsen