Avtal klart – men blir det en tunnel?

Avtalen mellan Sverigeförhandlingen och Linköpings kommun om Ostlänken är färdigförhandlade. Men huruvida järnvägen ska dras i en tunnel eller ovan jord är inte klart.

29 JUNI 2017

– Jag är nöjd att vi nu är klara med avtalen. Ostlänken ger Linköping möjlighet att fortsätta utvecklas och vår arbetsmarknad utvidgas. Det här spelar stor roll för dagens och morgondagens pendlare, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) i en kommentar.

I förhandlingen har parterna kommit överens om att staten ska bekosta en ny station mellan Stångån och riksväg 35.

– Stationen kommer hamna någonstans mellan Stångebro gatukök och fotbollsarenan, säger oppositionsrådet Paul Lindvall (M) som suttit med i förhandlingarna.

Enligt Lindvall kommer staten att stå för kostnaden för den nya stationen.

– Kommunen kommer däremot att stå för de merkvaliteter som stationen kan få.

Den stora frågan om huruvida snabbjärnvägen ska gå i en tunnel under Linköping eller ovan jord är ännu inte avgjord.

– Det är en fråga som vi kommer att diskutera med Trafikverket. Jag tycker att argumenten för att det ska bli en tunnel har blivit starkare, säger Lindvall.

För kommunen har det varit viktigt att komma överens med Sverigeförhandlingen om att järnvägen ska dras genom Linköping och inte stanna utanför staden inför kommande utbyggnad söderut. Inriktningen är att minimera så kallade barriäreffekter – vilket närmast tycks tala för det dyrare tunnelalternativet.

– Avtalen med Linköpings kommun är ett viktigt steg för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. Resultatet av förhandlingarna är bra både för kommunens utveckling och för den nya järnvägen, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg i en kommentar.

När järnvägsbygget i Linköping kan komma i gång är inte klart.

– Vi har redan börjat köpa mark och riva. Men jag tror att den egentliga byggstarten blir 2023, säger Paul Lindvall.

Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna avtalen under hösten.
Fredrik Quist

https://corren.se/nyheter/linkoping/avtal-klart-men-blir-det-en-tunnel-om4720180.aspx