Vårstädning -20

Årets 1:a städdag

Datum: 25 April
Tid: Samling 09:00 för utdelning av arbetsuppgifter
Plats: Vid stuga 96

Städdagen är obligatorisk!
Vi städar endast gemensamma utrymmen!
(EJ EGNA TOMTER)

Styrelsen anordnar bortforsling av brännbart trädgårdsavfall under dagen, pga att vi inte eldar längre.
Kärror kommer att köra runt i området och då får man endast lasta på detta brännbara trädgårdsavfall.
Det brännbara ska vara förberett på tomten och respektive lottägare lastar själv på kärran.
Plast, Metall eller annat som inte anses som brännbart trädgårdsavfall, får man forsla bort själv.

Årsmötet har beslutat en städavgift100 kr om man inte deltar. Denna läggs på arrendeavgiften.
Man kan höra av sig till styrelsen och få en alternativ uppgift att utföra vid annat tillfälle, om dagen eller tiden inte passar.