HEM

2017-06-17 Reportage i Corren om Tomtebodas framtid (Öppnar i nytt fönster)
2017-06-29 Avtal klart, men blir det en tunnel? (Öppnar i nytt fönster)

(2017-aug) ARRENDEJUSTERING
Styrelsen har under hösten mätt upp alla tomter. Det har visat sig att de flestas areal inte överensstämmer med det som står på kontraktet och därför kommer arrendet att justeras med hänsyn taget till den storlek man faktiskt har på tomten.
Man får framgent betala för den areal man brukar.
Vissa får en merkostnad och andra får en lättnad.

/Styrelsen

(2017-okt)  VATTNET
Vattnet är nu avstängt och vi tackar för en odlingssäsong.
Nästa aktivitet är årsmötet 2018 där vi hoppas kunna se så många av er som möjligt.
Tid och plats för detta kommer presenteras här på hemsidan
/Styrelsen

Här nedan kan du söka själv på kartan, även zooma.